Volledig scherm
Omwonenden willen niet dat Duijzer uitbreidt. © Google Maps

Omwonenden hebben bezwaren tegen grotere supermarkt in Veen

Omwonenden hebben bezwaar tegen plannen van Koopcentrum Duijzer om uit te breiden. Duijzer zelf verwacht dat hij er nog wel uit komt met de omwonenden.

Wat de uitbreidingsplannen van de supermarkt aan de Groeneweg precies inhouden wil eigenaar Johan Duijzer nog niet vertellen. ,,Ik ben in overleg met de omwonenden en verwacht dat we daar wel uit gaan komen. Met de omwonenden heb ik ook afgesproken dat we onze plannen nog niet naar buiten brengen zolang dat overleg duurt.’’

Op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag staat een ingekomen stuk van Rechtspraktijk A. Bil. Hij maakt namens vier omwonenden aan de Groeneweg bezwaar tegen de uitbreidingsplannen.

In het ontwerpbestemmingsplan ‘uitbreiding koopcentrum’ staat dat er ruimte komt voor andere vormen van detailhandel dan alleen de supermarkt. De oppervlakte van de bestaande bebouwing kan worden uitgebreid van 1.895 tot 2.850 vierkante meter. Het gebouw mag ook hoger en massaler worden, tot een hoogte van 10 meter, waar dat nu zo’n 6 meter is. Het aantal parkeerplaatsen mag worden uitgebreid tot 129. Het plan biedt ook ruimte aan horeca, bijvoorbeeld een restaurant met afhaal- en bezorgfunctie, met een oppervlakte van 95 vierkante meter.

Privacy

De bezwaarmakers vrezen dat uitvoering van de plannen hun woon- en leefplezier aantast. Ze zijn bang voor toename van geluidsoverlast door ladende en lossende vrachtwagens, lichthinder door koplampen van auto’s, parkeeroverlast, geuroverlast en verlies van privacy als van hoge verdiepingen in de tuinen gekeken kan worden. De omwonenden vragen om geluidswerende maatregelen omdat de afstand tussen het koopcentrum en de woningen minder is dan 30 meter.

De omwonenden stellen in hun zienswijze dat het nieuwe parkeerterrein veel te klein is en verwachten dat daardoor in de woonomgeving parkeeroverlast gaat ontstaan.

Uitbreiding

In hun naar de gemeente gestuurde ‘zienswijze’ vragen de omwonenden zich af waarom geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de behoefte aan uitbreiding van de detailhandel in Veen.

Het college van B&W moet zich nog buigen over het plan en de kanttekeningen van omwonenden. Als het plan eenmaal is ingediend en de gemeente vergunning wil verlenen, volgt nog een formele bezwaarprocedure.

poll

De borden 'Gorinchem-centrum' moeten vervangen worden door borden 'Gorcum-Vesting'

  • Eens, dat spreekt veel meer aan (51%)
  • Oneens, het is toch gewoon een centrum (49%)
641 stemmen