Volledig scherm
Deskundigen brengen de vondsten Buiten de Waterpoort opnieuw in kaart. © AD

Oud-Gorcum eist dat middeleeuwse muur zichtbaar blijft

Historische Vereniging Oud-Gorcum wil dat de middeleeuwse stadsmuur Buiten de Waterpoort in zijn geheel zichtbaar blijft. Ze heeft daarom een advocaat in de arm genomen.

Quote

Opmerke­lijk is dat de archeoloog voorstelt de vondst status van monument te geven

Advocaat Oud-Gorcum

De historische vereniging vraagt via haar advocaat aan burgemeester en wethouders van de Arkelstad om de bouwvergunning voor het hotel Buiten de Waterpoort in te trekken. Tegelijkertijd wil de vereniging dat het college de archeologische vondst de status van monument geeft, zo blijkt uit de brief van de advocaat.

De middeleeuwse stadsmuur werd in november door SOB Research blootgelegd tijdens onderzoek op de bouwplaats van het hotel. Op die locatie stond voorheen muziekcafé Genesis. De archeologen onderzochten de locatie op historische sporen omdat dit wettelijk verplicht is.

Ze stuitten op funderingen die volgens Oud-Gorcum deel uitmaken van het kasteelcomplex van Graaf Willem VI (1365-1417) en de blauwe toren van Karel de Stoute (1433-1477). De historische vereniging haalt het evaluatierapport van SOB Research aan, waarin onder meer wordt gerept over de hoge kwaliteit van de archeologische vindplaats.

Behoorlijk bestuur

,,Opmerkelijk is dat het archeologisch bureau een aanbeveling doet om het terrein de status van gemeentelijk monument te geven. Er zijn zelfs al voorbereidingen hiervoor. Aan de andere kant wordt het belang van de vondst teniet gedaan door tegelijkertijd te starten met voorbereidingen voor een sloopvergunning’’, voert de advocaat namens Oud-Gorcum aan. Hij stelt dat deze dubbele route zich niet verhoudt met het beginsel van behoorlijk bestuur.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben inmiddels ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek door ontwikkelaar Berry Voet. Die wil proberen de archeologische vondst in zijn nieuwe hotel te integreren.

,,Het spreekt echter voor zich dat een dergelijk omvangrijk archeologisch bouwwerk zich niet leent om ‘verstopt’ te worden in hotelkamers dan wel vergaderruimtes. Het moet een prominent onderdeel van het hotel worden, in overeenstemming met de archeologische status.’’

Historische vereniging Oud-Gorcum pleit voor volledige zichtbaarheid. Bestuursleden hebben deze wens ook voorgelegd aan Voet, waarbij ze voorstellen voor aanpassingen in de bouw hebben aangedragen. Voor de ontwikkelaar waren deze niet bespreekbaar.

Volledig scherm
De muur gezien vanuit de lucht. © COR DE KOCK

Alternatieven

Alternatieven voor de ontwikkeling van een hotel elders in de stad bleken evenmin de oplossing. Daarvoor voerden de bestuursleden onder meer gesprekken met eigenaren van andere panden. Daarvan stelden ze het college op de hoogte door wethouder Arjen Rijsdijk bij te praten.

Hun advocaat voert ook nog aan dat er voor de (gedeeltelijke) sloop van de stadsmuur een aparte vergunning moet worden aangevraagd, omdat dit bouwwerk in het beschermd stadsgezicht ligt. Oud-Gorcum sluit een rechtsgang om het behoud niet uit.

Rivierenland