Volledig scherm
Het terrein waar golfbaan The Dutch wil uitbreiden. De werkzaamheden voor de aanleg van een een 9-holesbaan van 48 hectare, omgeven door de geluidswal, tegenover het huidige terrein van The Dutch, werden op 22 maart gedwongen stilgelegd wegens vervuiling van het oppervlakte- en slootwater. © Cor de Kock

Raad van State: aanleg nieuwe golfbaan The Dutch
in Spijk ligt terecht stil

De sinds maart stilgelegde uitbreiding van golfbaan The Dutch in Spijk ligt terecht al maanden stil.  Dat heeft de Raad van State woensdagmiddag uitgesproken.

De aanleg van een nieuwe golfbaan, tegenover het huidige terrein van The Dutch, werd op 22 maart stilgelegd op last van de gemeente West Betuwe. Aannemer Sent One moest per direct al het werk staken, omdat het oppervlaktewater tussen de A15 en het Lingebos bij Spijk ernstig vervuild zou zijn met zware metalen.

De boosdoeners zouden staalslakken zijn  - een restproduct van staalproductie - die gebruikt worden als opvulling van de aan te leggen geluidswal rond de golfbaan. Sent One heeft volgens de gemeente West Betuwe en de omgevingsdienst Rivierenland niet de noodzakelijke maatregelen genomen om te zorgen dat de stoffen in die staalslakken op hun plek blijven. Doordat er geen laag zand tussen de slakken en de bodem is aangelegd, kon het (grond)water volgens West Betuwe vervuild raken.

Volledig scherm
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet in bijzijn van waterschap Rivierenland onderzoek naar grondvervuiling bij het nieuw te bouwen deel van de golfbaan The Dutch in Spijk. © AD

Staalslakken verwijderd

Sent One liet in een reactie weten dat het aan alle regels heeft voldaan, maar gedeeltelijk klei heeft gebruikt als tussenlaag, in plaats van zand. Die werkwijze blijkt echter achterhaald, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.  Sent One volgde een gebruiksaanwijzing (‘productinformatieblad’) uit 2013, in 2017 waren er nieuwe inzichten en werd zand geadviseerd. Sent One zegt die nieuwe informatie nooit gekregen te hebben van de staalslakken-producent, maar dat vindt de Raad van State geen argument.

Sent One gaf verder aan mee te werken aan alle onderzoeken die de omgevingsdienst, het waterschap en de gemeente West Betuwe nodig achtten. Het bedrijf moest zelf ook onderzoeken (laten) uitvoeren. In afwachting van de uitslagen was er maandenlang geen duidelijkheid over het vervolg of eventuele maatregelen tegen vervuiling. Nog altijd is niet duidelijk of en wanneer het werk hervat kan worden. Sent One is intussen verplicht om regenwater op de locatie op te vangen, zodat de regen de vervuiling niet verspreidt. 

En nu?

West Betuwe staat met het stilleggen van het werk in haar recht, oordeelt de Raad van State. West Betuwe had in mei aangegeven dat het werk - al dan niet aangepast - hervat mocht worden zodra uit de onderzoeken zou blijken dat er geen sprake meer was van vervuiling. Dat het werk nog steeds stil ligt, komt omdat één van de uitslagen lang op zich liet wachten. Dat onderzoek is nu wel rond, maar omdat daar nog 'matige vervuiling’ uit blijkt, moet er nóg een onderzoek plaatsvinden. Pas daarna kan West Betuwe besluiten om groen licht te geven. Het werk intussen hervatten zonder nieuwe staalslakken mag ook niet, omdat de staalslakken die er liggen nog een risico vormen. De Raad van State sluit niet uit dat uiteindelijk alle staalslakken verwijderd moeten worden.

In augustus bleek dat er strafrechtelijk onderzoek naar de zaak gedaan wordt. Het Nederlands Forensisch Instituut nam monsters van het terrein. Over dat onderzoek, dat los staat van de uitspraak van de Raad van State, is nog niets bekend. 

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit West Betuwe en omstreken? Schrijf je hier in!

Rivierenland