Volledig scherm
Een schrijfcoach gaat ambtenaren in Vijfheerenlanden helpen bij het simpeler en begrijpelijker opschrijven van brieven aan inwoners. Foto ter illustratie. © Shutterstock

Schrijfcoach voor ambtenaren in Vijfheerenlanden: brieven moeten simpeler

De brieven die de gemeente stuurt aan inwoners van Vijfheerenlanden moeten nog simpeler en begrijpelijker. Een schrijfcoach gaat ambtenaren daarmee helpen.

De schrijfcoach is de nieuwste stap van het versimpelteam dat door de gemeente in het leven is geroepen. Dat team houdt al het taalgebruik van de gemeente Vijfheerenlanden - op de website, in brieven, in nieuwsbrieven - tegen het licht.

,,Het doel is dat onze communicatie voor alle inwoners te begrijpen is’’, zegt woordvoerder Marieke Kuysters. ,,Dus ook voor mensen die misschien wat moeite hebben met lezen of de taal niet goed machtig zijn. En we denken ook aan mensen die door een visuele beperking de brieven en berichten op de website minder goed kunnen lezen.’’

Onbegrijpelijke ambtenarenjargon

Wat Vijfheerenlanden betreft worden ‘onzinnige regels en onbegrijpelijke ambtenarenjargon’ helemaal uit de brieven verbannen. ,,Ambtenaren hebben soms de neiging om dingen nogal ambtelijk op te schrijven’’, zegt Kuysters. ,,Terwijl dat lang niet altijd nodig is. Daar gaat de coach bij helpen.’’

Afgelopen periode werd al eens een bijeenkomst georganiseerd waarbij een groep mensen die om verschillende redenen moeite hebben met lastig taalgebruik, de website onder de loep nam. ,,Zij zijn genadeloos’’, lacht Kuysters. ,,En dat is precies wat we willen. Op die manier kunnen we onszelf alleen maar verbeteren. Dit is echt een speerpunt binnen de gemeente.’’

Verwarrend

Quote

Ambtenaren hebben soms de neiging om dingen nogal ambtelijk op te schrijven

Marieke Kuysters

De groep wordt daarom binnenkort nog eens uitgenodigd. ,,We verzamelen alle uitgaande brieven van de komende maanden en laten hen er naar kijken. De schrijfcoach helpt dan om de brieven te versimpelen.’’

Het versimpelteam komt uit de koker van gemeenteraadslid Dico Baars van de ChristenUnie. Hij bezocht, in de aanloop van de fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik, verschillende (zorg)instellingen om te peilen hoe daar over de communicatie van de gemeente wordt gedacht.

Eigenaar Erik Bassa van Zorgboerderij Huibertshoeve zei eerder in deze krant dat een versimpelteam wat hem betreft echt iets toevoegt. Volgens hem is informatie van de gemeente voor ouders van de jongeren die op de boerderij komen voor dagbesteding ‘vaak onduidelijk’. ,,De ene keer wordt gesproken over een Zorgplan en de volgende keer over een Behandelplan. Erg verwarrend. De zorg is al ingewikkeld genoeg.’’

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Vijfheerenlanden en omstreken? Schrijf je hier in!