Volledig scherm
Luchtfoto van een stuk dijkvak bij Herwijnen. © COR DE KOCK

Tientallen reacties op plannen dijkverzwaring tussen Gorinchem en Waardenburg

Het plan om het dijkvak tussen Gorinchem en Waardenburg over een lengte van 22 kilometer te versterken, heeft vooralsnog 24 reacties opgeleverd van belanghebbenden.

Na informatiebijeenkomsten in maart en april konden belanghebbenden tot 18 april schriftelijk laten weten wat ze van de plannen vinden. Mogelijk komt er volgende week per post nog wat binnen.

Waterschap Rivierenland heeft als opdrachtgever van de dijkversterking vorig jaar al gesproken met bewoners en bedrijven langs de dijk. Volgens manager Henriëtte Nonnekens leveren de zienswijzen dan ook geen woedende ­reacties op. ,,Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of wij de juiste ­accenten leggen. We gaan weer terug naar die mensen om het plan nog eens te bespreken. Eind mei hebben we een goed beeld waar de echte knelpunten nog zitten.’’

Bewoners en bedrijven langs de dijk krijgen drie keuzes voorgelegd. Op sommige delen is binnendijks versterken het meest voor de hand liggend, op andere delen buitendijks, dus aan de kant van de rivier. Waar beide oplossingen niet kunnen, kan in de dijk een damwand worden aangebracht.

Milieu

Na verwerking van de zienswijzen worden plannen uitgewerkt. De provincie Gelderland bepaalt dan welke onderdelen moeten worden meegenomen in een rapportage over de effecten op het milieu. Daarna stelt Waterschap Rivierenland half oktober een zogenoemd voorkeursalternatief op. Daarin komt te staan welke oplossing voor welk deel van de dijk is gekozen. Uiteindelijk komt er op basis van het rapport over de effecten op het milieu een definitief plan (projectplan). Dat komt zes weken ter inzage te liggen, zodat betrokkenen weer de kans krijgen om bezwaar te maken. De plannen worden in 2019 verder uitgewerkt. De eerste schep gaat in 2020 de grond in. De dijk moet in 2023 echt op sterkte zijn. Daarna is het nog een kwestie van afwerking.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Gorinchem en omstreken? Schrijf je hier in!

Rivierenland