Volledig scherm
© CHRIS VAN KLINKEN

5.600 nieuwe inwoners en meer opmerkelijke cijfers over Roosendaal

ROOSENDAAL - De bevolking van Roosendaal groeit tot 2040 met ruim 7 procent. Nu wonen er 77.000 en dat worden er 82.700. Al sinds 2015 zijn er meer bewoners uit andere gemeenten naar Roosendaal gekomen, dan dat er Roosendalers zijn vertrokken. Die trend zet zich de komende jaren door.

Dat staat in het rapport 'De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor en in gemeente Roosendaal' van het bureau Platform 31. Dat heeft de 32 grootste steden van Nederland onder de loep genomen en met elkaar vergeleken. 

Dit zijn de meest opmerkelijke cijfers over Roosendaal

Verdubbeling 80-plussers

het aantal ouderen neemt toe. In 2040 wonen in Roosendaal naar verwachting twee keer zoveel 80-plussers. Nu zijn dat er 3.700 en straks 8.500. Dat vraagt om aangepaste woningen, goede voorzieningen in de buurt en veel zorg.

Meer jongeren 

De bevolkingsgroei van Roosendaal is sterker dan die in de rest van Brabant en Nederland. Opvallend is dat ook de aantal jongeren in Roosendaal groeit, waar dat in veel andere gemeenten niet is. Dit heeft volgens het bureau gevolgen voor de basisscholen, sportclubs, maar ook jeugdzorg. 

8 procent minder banen

Minder positief is de doorzettende krimp van het aantal Roosendalers met een baan. Dat zijn er tussen 2010 en 2015 al tweeduizend minder geworden en in de komende twintig jaar wordt een verdere daling met bijna 8 procent verwacht. Dat heeft gevolgen voor de economische ontwikkeling van Roosendaal en de groei van bedrijven. 

Meer in dan uit

In het rapport staat ook dat meer mensen van buiten Roosendaal in die gemeente werken, ten opzichte van het aantal Roosendalers dat ieder ochtend naar een andere plek rijden om te gaan werken.  

Middelbare opleiding

Vergeleken met gemiddelden in Brabant en Nederland heeft Roosendaal veel inwoners met een middelbare opleiding; ongeveer de helft van de beroepsbevolking. Juist in die groep zijn vele banen verloren gegaan. Daar tegenover staat dat in de zorg en logistiek nog voldoende banen zijn, maar weinig personeel. 

Jeugdwerkeloosheid

Met 1,7 procent is de jeugdwerkeloosheid groter dan elders. Ook het schoolverzuim en het aantal vroegtijdige schoolverlaters is hoog.

Eenzaam

Van de Roosendalers voelt 42 procent zich eenzaam, tegenover 39 procent in Brabant en Nederland. In Roosendaal wonen relatief veel mensen met een chronische aandoening, met diabetes en met overwicht.

Leegstand

De leegstand is in Roosendaal groter dan in veel andere gemeenten, deze is in twee jaar tijd toegenomen met 6 procent. 

Crimineel

Met 64 misdrijven op 1.000 inwoners scoort Roosendaal bovengemiddeld hoog. Roosendaal staat bij alle type misdrijven hoog, uitgezonderd vernielingen en verstoring van de openbare orde. Roosendaal staat hiermee in de top 3 van de lijst met vergelijkbare gemeenten in Nederland.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement