Volledig scherm
Meer toeristische fietspaden in Halderberge. © Caspar Huurdeman

Buitengebied, recreatieve fietspaden en duurzaamheid in nieuw mobiliteitsplan Halderberge

OUDENBOSCH - Op een verantwoorde wijze met mobiliteit omgaan. Dat is de kernboodschap van de nieuwe mobiliteitsvisie, waar de gemeenteraad van Halderberge donderdagavond over gaat spreken.

Het stuk komt in de plaats van het verkeersstructuurplan, leidraad van verkeer en vervoer de afgelopen jaren. Omdat de zuidelijke rondweg om Oudenbosch al een tijdje in gebruik is en het Oudenbossche centrum heringericht zijn die beleidsplannen niet actueel meer. 

Een nieuwe kijk op het wegennet, het openbaar vervoer en het verkeer kwam interactief tot stand. Dat wil zeggen: tijdens vijf inloopavonden in alle kernen van Halderberge mochten inwoners hun wensen, ideeën en klachten indienen. Speerpunten in de visie zijn verkeersveiligheid, leefbaarheid en  bereikbaarheid met de nadruk op landbouwverkeer, openbaar vervoer, de fietser en voetganger. 

De bijeenkomsten in Stampersgat en Bosschenhoofd werden goed bezocht. Dat is verklaarbaar omdat beide kernen kampen met verkeersoverlast en rijden met hoge snelheid. Voor Bosschenhoofd ligt een uitvoeringsplan Pastoor van Breugelstraat klaar. In Stampersgat komen de meeste klachten van de Gastelsedijk West. De gemeente wil komend jaar 40.000 euro uitttrekken om het vrachtverkeer te weren en snelheidsremmende maatregelen uit te voeren. In een later stadium wordt een veiliger schoolomgeving in beide dorpen nader uitgewerkt.

Koedijk

Andere wegen die komend jaar worden aangepakt zijn het Westvaardeke bij Oudenbosch. Om tot een 30 kilometerzone te komen, moet de weg versmald worden.  Verder is 10.000 euro beschikbaar voor zogeheten Happy streets.  Tijdelijke elementen in het wegdek zorgen op een speelse manier voor een veilige straat. Halderberge als toeristisch aantrekkelijke gemeente vertaalt zich in de mobilititeitsvisie met meer recreatieve fietsroutes. In eerste instantie staat de Polderdijk en Koedijk in de Hoevense Beemden op de rol. Ook het recreatieve fietsverkeer rondom Bosbad Hoeven dient te worden gestimuleerd. Voor deze plannen wil de gemeente voor 50.000 euro de portemonnee trekken.

De grootste kostenpost zit in het buitengebied. Volgend jaar spendeert Halderberge een ton aan het sober inrichten van de 60 km/uur wegen in het buitengebied. Dat traject was al in 2008 in gang gezet, maar een jaar later gestaakt. De vele meldingen uit het grote buitengebied van de gemeente maken een doorstart met verdere maatregelen noodzakelijk.

Bij elke ingreep zoekt de gemeente naar de meest duurzame oplossing. ,,Verkeersdeelnemers leggen dagelijks vele kilometers af, verplaatsingen die veel tijd kosten en het leefmilieu aantasten. Daar moeten we ons bij alle plannen steeds van bewust zijn'', aldus verkeerswethouder Jan Mollen. De gemeenteraad komt deze donderdag voor het eerst in drie maanden weer bijeen. De vergadering begint om 19.30 uur.