Volledig scherm
© iStock/Thinkstock

College Halderberge hoeft ambities komende jaren niet bij te stellen

OUDENBOSCH - Wie hoge ambities koestert, moet over voldoende capaciteit en middelen beschikken. Het Halderbergse college wil dat bereiken met inzet van extra ambtenaren maar ook met lastenverhoging voor haar inwoners.

Dat laatste stuitte de oppositiepartijen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling tegen de borst. Voor CDA en Progressief Halderberge mocht de lastendruk niet verder dan met 2 procent omhoog, De begroting rept echter van een tariefstijging van gemiddeld zo'n 5 procent. Om dat terug te schroeven tot twee procent maximaal, vond de oppositie dat het ambitieniveau moest worden bijgesteld.

Alternatieven om tot een lastenverlaging te komen, hadden CDA en Progressief Halderberge niet paraat. Sterker nog, in een aantal moties droegen de fracties nieuwe voorstellen aan, waar evengoed kosten mee gemoeid zijn. Zo vroeg Simone Dirven (CDA) de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding volgend jaar te ondersteunen en zag Frits Harteveld (Progressief Halderberge) in honderd jaar vrouwenkiesrecht aanleiding aan te haken bij de landelijke festiviteiten rondom deze verworvendheid. 

Hoe sympathiek ook, in de ogen van de coalitiepartijen VVD, WOS en Lokaal Halderberge waren dergelijk duwtjes in de rug niet nodig. De moties sneuvelden in al hun schoonheid. Het VVD-plan om de actie Vitaal Buitengebied snel in gang te zetten, werd door het college omarmd. Voor een versnelde klimaattransitie en een actiewerkplan om het plastic zwerfafval te verminderen  kreeg de oppositie geen raadsmeerderheid. Aan het eind van het begrotingsdebat bleven CDA en Progressief Halderberge met lege handen achter. Maar het was vooral de oplopende lastentarieven, waarop beide partijen de begroting 2019 afkeurden.