Volledig scherm
Zonnepanelen op daken en een windmolen op de achtergrond, duurzamer kan het niet. © Hollandse Hoogte

Halderberge kiest voor zon op dak, windmolens staan er al genoeg

OUDENBOSCH - Geen nieuwe windmolens in Halderberge en vooralsnog geen zonneweides in het grote buitengebied. Waarmee niet gezegd dat de gemeente niet voldoet aan de landelijke doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmte.

De gemeenteraad van Halderberge onderschrijft de zogeheten concept contourennotitie, waarin staat weergegeven hoe de C02-uitstoot verder omlaag moet. In dertig regio's in ons land stellen stuurgroepen een eigen Regionale Energie Strategie (RES) op. Op hun beurt mag elke gemeenteraad daar nog iets van vinden. 

Steentje bijdragen

In Halderberge staan vijftien windmolens. Burgemeester en wethouders en ook de raad vinden dat Halderberge daarmee zijn steentje voldoende heeft bijgedragen. De turbines staan aan de rand van de gemeente aan de Sint Antoinedijk en in de Hoevense Beemden. Meer is volgens provinciale opgave momenteel niet nodig.

Ondanks diverse verzoeken van initiatiefnemers voor zonneparken is Halderberge voorlopig niet van plan grootschalige zonneweides aan te leggen. In een brief aan de stuurgroep en provincie geven alle fracties aan dat veel belang wordt gehecht aan de landelijke open uitstraling van het buitengebied. ‘Zon op dak’ krijgt de voorkeur, hetgeen overigens op het Halderbergse platteland net zo goed wordt toegepast. 

Reuzelaar als voorbeeldwijk

De raad wijst in de brief op de vele nieuwbouwprojecten in de gemeente, waarbij steeds duurzame keuzes worden gemaakt. Als voorbeeld voeren de raadsleden de nieuwbouwwijk De Reuzelaar op: het eerste energieneutrale project van Halderberge. Isolatie, warmtepomp en zonnepanelen. Geen gasaansluiting.

Voorwaarde voor de Halderbergse politici is wel dat er voldoende maatschappelijk draagvlak komt. ,,Alleen als overheid én inwoners zich inspannen kan de energietransitie succesvol zijn'. Halderbergenaren, die verduurzamingsplannen aankondigen op hun woning of perceel moeten daarin gestimuleerd worden door de gemeente. Ook om niet steeds opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. ,,Informeren alleen is niet voldoende, inwoners moeten ook gewezen worden op de subsidiemogelijkheden en op andere initiatieven waar ze eventueel bij aan kunnen sluiten'.

Vóór 24 februari moeten alle reacties van de gemeenten voor de Regionale Energie Strategie binnen zijn.