Volledig scherm
Oudenbosch - 29-03-2018 - Foto: Peter Braakmann - Nieuwe raadsleden Gemeente Halderberge. Peter Braakmann / Pix4Profs © Peter Braakmann / Pix4Profs

Halderbergse raadsleden willen de lijntjes met ambtenaren kort houden

OUDENBOSCH - Voor ambtelijke bijstand kan een raadslid in Halderberge zowel bij de griffier als bij de afdelingsmanager terecht. In de meest recente verordening was het lijntje met de afdelingsmanager echter geschrapt. De gemeenteraad draaide de ondersteuning deze week meteen terug.

Voor de VVD en VDG was het geen probleem om voortaan alle informatie via de griffier binnen te halen. VDG-raadslid Gert Logt, zelf griffier in een andere gemeente, vindt dat de meest zuivere weg ook omdat alles dan via hetzelfde kanaal wordt doorgespeeld. Voor Gerard Huijpen (VVD) maakte het weinig uit wie hem  van informatie kan voorzien. Die onverschilligheid werd hem door andere fracties niet in dank afgenomen. ,,U stemt tegen en dus biedt u  collega-raadsleden niet de ruimte om een afweging te maken tussen griffier of afdelingsmanager?'', beet Gisela van Beek (Lokaal Halderberge) de liberaal toe. 

Griffie

Haar partij was met het CDA, Progressief Halderberge en de WOS van mening dat afdelingsmanagers te allen tijde geraadpleegd kan worden. ,,De één vindt het prettig om informatie te verwerven via de griffie, een ander houdt ervan om direct contact met de afdelingsmanager te hebben.'' De vier fracties vinden het verbreken van dat directe lijntje niet goed. ,,Gevoelsmatig komt er via de griffie een extra schakel bij, terwijl de stafambtenaren juist diep in bepaalde dossiers zitten'', zo motiveerden de fracties het amendement om de passage in de nieuwe verordening ambtelijke bijstand niet te schrappen. Zij meenden bovendien dat de betrokken ambtenaren er nooit een probleem van hebben gemaakt, noch dat ze overvraagd worden door raadsleden.

Raadswerk

Bij hoofdelijke stemming keerde in meerderheid de afdelingsambtenaar als informatiebron weer terug in zijn of haar functie. In de fractieondersteuning kan elke partij voortaan rekenen op een basisbedrag van 500 euro aangevuld met 70 euro per raadszetel. Mocht een fractie tussentijds ophouden te bestaan dan vervalt de bijdrage. Verder kan elke fractie bij voorbereidend raadswerk gebruik maken van één fractiemedewerker. Stukken die raadsleden mogen inzien,  worden tevens ter beschikking gesteld aan de betreffende fractiemedewerkers.

De eerste gemeenteraad na het reces begon met een korte huldiging van Jurgen Pertijs (Lokaal Halderberge) en Frits Harteveld (Progressief Halderberge). Zij maken 12,5 jaar deel uit van de gemeenteraad. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder installeerde voorts Ad van Tetering, die bij het CDA tijdelijk de plaats van Jan Paantjens inneemt. Paantjens is ad-interim wethouder in Etten-Leur geworden. Het onderzoek naar de geloofsbrieven van Van Tetering gaf weinig problemen. Commissievoorzitter Hans van Gurchom gaf het kersverse raadslid wel een tip mee: 'verleng op tijd uw paspoort, het verloopt namelijk op 1 november.'

  1. Overname Joost Zorgt door Actief Zorg; in Bosschenhoofd liep zorg toch al door
    PREMIUM

    Overname Joost Zorgt door Actief Zorg; in Bosschen­hoofd liep zorg toch al door

    BOSSCHENHOOFD - Thuiszorgorganisatie Joost Zorgt wordt overgenomen door een Actief Zorg, een Brabantse partij. Curator Johan Westerhof (HVG Law) uit Utrecht heeft hierover overeenstemming bereikt. Wat de gevolgen voor de Brabantse vestiging in Bosschenhoofd zijn is nog onduidelijk. ,,We wachten nog steeds op een gesprek met de curator‘’, aldus Franklin Elgin, franchisenemer van Joost Zorgt in West-Brabant en inmiddels ook Rotterdam. ,,Of ook wij onder de naam Actief Zorg verder gaan, kan ik pas daarna zeggen.‘’