Volledig scherm
Hulp bij het huishouden. © Koen Suyk ANP

Klachtenregeling Wmo in Roosendaal in de maak

ROOSENDAAL - De nieuwe klachtenregeling voor cliënten die via de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Roosendaal huishoudelijke ondersteuning krijgen, treedt op 1 oktober in werking.

Het instellen van zo een regeling is een van de maatregelen om de hulp bij het huishouden beter te organiseren.

Het college van B en W start nu met het werven van mensen die in de onafhankelijke klachtencommissie zitting willen nemen. Die commissie bestaat uit minstens drie personen: een met een juridische achtergrond, een met een medische achtergrond en een deskundige op het gebied van de zorg. De leden mogen niet bij de gemeente Roosendaal of bij een van de zorgaanbieders werken. 

Schoon en leefbaar

Er is het laatste jaar veel te doen geweest rond hulp bij het huishouden. Ruim 150 gebruikers van deze hulp waren het niet eens met de werkwijze van de gemeente Roosendaal en dienden een klacht in. De klanten willen dat ze een vast aantal uren krijgen toegewezen, maar de gemeente indiceerde op basis van het resultaat: een schoon en leefbaar huis. 

Rechter

Bij de eerste zaken die voorkwamen gaf de rechter de klagers gelijk. De gemeente moest weer gaan indiceren op basis van het aantal uren. Er kwam een mediator in de persoon van René Mol en er zijn 45 verbeterpunten opgesteld. Uitgangspunt was: goede zorg. Een van de verbeteringen was het instellen van een klachtencommissie. 

Volledig scherm
De rechter gaf de eerste klagers gelijk. © Roos Koole ANP XTRA

Afgehandeld

Die staat nu in de startblokken. In de regeling staat nu precies omschreven waarover de klant kan klagen. Dat kan bijvoorbeeld over de manier waarop meldingen over of aanvragen voor hulp bij het huishouden zijn afgehandeld, maar ook over wijze waarop de medewerker van de zorginstelling het werk bij de cliënt heeft uitgevoerd. 

Drie werkdagen 

Na het indienen van een klacht wordt de klager binnen drie werkdagen benaderd door de commissie om na te gaan of er kan worden bemiddeld. Als dat niet lukt volgt behandeling door de commissie. Ook die behandeling is aan termijnen gebonden. Binnen acht weken moet de commissie aan de directeur van de gemeente of van de zorgaanbieder een advies uitbrengen. Die moet binnen twee weken een besluit nemen. 

Arbeidsvoorwaarden

De regeling gaat op 1 oktober in. Overigens is er sinds de uitspraak van de rechter al veel veranderd ten gunste van de clientèle. De nog niet behandelde klachten werden ingetrokken. De zorgmedewerkers kregen betere arbeidsvoorwaarden. De cliënten gaven de hulp bij het huishouden het schoolcijfer 7,15.