Volledig scherm
De valwind veroorzaakte eind juli grote schade aan het bos Visdonk. © Henk den Ridder

Kosten juli-storm in Roosendaal blijven stijgen

ROOSENDAAL - Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat de schade die eind juli in Roosendaal is veroorzaakt door een storm en een valwind nog hoger zal uitvallen.

In het laatste overzicht, dat de gemeente woensdag verspreidde, wordt de schade en het herstel daarvan geraamd op bijna 1 miljoen euro.

Op 20 september verscheen het laatste verslag van de herstelwerkzaamheden. Toen is gesproken over driehonderd gesneuvelde bomen in de wijken Kortendijk, Burgerhout en Langdonk en in bosgebied Visdonk. De schade werd ingeschat op 9 ton.

Asfalt

In het rapport van deze week staat dat er 360 bomen zijn omgewaaid. In hun val hebben ze nog eens tachtig bomen zo zwaar beschadigd dat ook die moeten worden vervangen. Doordat de omgewaaide bomen met wortel en kluit zijn omgewaaid is er op verschillende plaatsen schade aan bestratingen, fietspaden en asfalt ontstaan. Die moet de gemeente herstellen. 

Takbreuk

Niet alleen de gemeente heeft te lijden gehad onder het weergeweld. Ook burgers kregen er mee te maken. Hekwerken, schuttingen, afrasteringen, beplanting, schuurtjes en zelfs woningen zijn beschadigd. ln de wijk Kortendijk heeft de storm veel takbreuk veroorzaakt. De afgebroken takken hingen boven wegen, fiets- en wandelpaden. 

Om de veiligheid voor het verkeer en verkeersdeelnemers te kunnen garanderen huurde de gemeente drie aannemers in om de takken zo snel mogelijk te verwijderen. De totale kosten veroorzaakt door de storm inclusief het vervangen van 440 bomen en herstellen van schades aan alle vormen van verharding en eventuele schadeclaims bedragen afgerond 987.000 euro. 

Vitaliteit

De gemeente heeft daarnaast een derde van het aantal bomen in de stad gecontroleerd op veiligheid en vitaliteit. Uit die controle is gebleken dat nog eens 480 bomen moeten worden vervangen. Dat is een karwei van 288.000 euro, ofwel 600 euro per boom. 

Donderdag 26 juli was een snikhete dag. Aan het begin van de avond kleurde de lucht plotseling zwart in Zuidwest-Nederland. De wind nam enorm toe en plots vielen regen en hagel met bakken uit de lucht. Bomen legden het loodje en dakpannen vlogen door de lucht.

Neerwaarts

Waar eerst werd gedacht dat het om een windhoos ging, is dat later veranderd in een valwind. Bij een valwind treedt een sterke neerwaartse stroming op uit een zware onweersbui. Bij het bereiken van het aardoppervlak waaieren de wind en de regen met veel kracht horizontaal uit.