De drie silo's van Biomoer.
Volledig scherm
De drie silo's van Biomoer. © Picasa

Partij voor de Dieren wil Biomoer opdoeken

ROOSENDAAL - De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat Biomoer, de voormalige mestvergister aan de Luienhoek op de grens van Roosendaal en Bergen op Zoom, wordt opgedoekt. Het failliete bedrijf werd vorig jaar overgenomen door het Belgische bedrijf Fertikal dat de vergister opnieuw wil opstarten. Ook gebruikt het bedrijf het terrein als mestopslag.

De PvdD wijst erop dat deze opslag al tot de nodige klachten heeft geleid bij omwonenden. Tussen 1 september en 5 december zijn er zestien klachten binnen gekomen bij de provincie, zo laten Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdD weten. Die hebben vooral te maken met stankoverlast en de toename van verkeer over de smalle wegen in de directe omgeving van de installatie.

Groenblauwe mantel

Statenlid Marco van der Wel (PvdD) benadrukt dat de locatie is gelegen in de groenblauwe mantel, waar de bescherming van natuur en water voorop moet staan. ,,Een grote mestopslag hoort daar volgens onze eigen provinciale regels niet thuis, omdat we willen inzetten op behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. Volgens ons is mestopslag daar niet toegestaan.”

Gedeputeerde Staten kijken daar iets anders tegenaan. Mestopslag is toegestaan, tot een zekere hoeveelheid. Pas als de opslag ervan als hoofdactiviteit wordt op deze plek dient er een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Illegale activiteiten

Van der Wel vraagt de provincie op te treden tegen de in zijn illegale activiteiten die plaatsvinden. Maar de provincie verwijst naar de gemeente Roosendaal. Die is bevoegd gezag.

Het liefst ziet de PvdD de vergister helemaal verdwijnen. ,,Het gesleep met mest is echt veel te belastend voor de mensen en de omgeving van het buitengebied van Roosendaal en Bergen op Zoom. Het wordt tijd dat gemeente en provincie definitief de knoop doorhakken, om de omgeving eindelijk de rust te geven die het verdient. Het wordt hoog tijd dat de hele installatie verdwijnt.”

Biomoer

De vorige eigenaar van Biomoer ging vorig jaar failliet na een jarenlang strijd over de uitbreidingsplannen die het bedrijf had. Milieugroeperingen en omwonenden vochten die keer op keer aan. Uiteindelijk weigerde ook de gemeenteraad van Bergen op Zoom in te stemmen, waardoor de capaciteitsuitbreiding er nooit is gekomen.