Rucphen heeft over 2 jaar nieuw Dorpsplein

RUCPHEN - Na flink wat gespit in een grote bult zand in de Van Voornestraat, kwam maandagochtend de verborgen schat naar boven waarmee de facelift van het Rucphense centrum werd afgetrapt: een kleurige narrenpop.    

Misschien wel dubbel symbolisch op een dag als elf-elf. Het Rucphense motto van vorig jaar Passe en Mete, is in ieder geval behoorlijk toepasselijk voor een herinrichtingsplan en de zandhoop die afgegraven moest worden,  was al prima afgeleid van het motto van komend jaar:  D’r zit wa d’in. Maar de inspanningen om tot de aftrap te komen, golden zeker ook het lange voortraject van het Centrumplan.  

Volledig scherm
De narrenpop wordt op een sokkel geplaatst: het herinrichtingswerk in het dorpshart van Rucphen kan beginnen. © Florence Imandt

Wethouder René Lazeroms verwees ernaar in zijn speech. ,,Er zijn de afgelopen jaren veel aanpassingen aan het plan gedaan en er waren bij tijd en wijle flinke discussies. Maar we wilden zorgvuldig te werk gaan omdat dit plein de komende 40 tot 50 jaar  in stand blijft. Daar gaan we in de begroting in ieder geval van uit.”

Volledig scherm
Tijdspad Centrumplan Rucphen © Gebr. Oomen BV

Het dorpsplein werd tijdens de plannenmakerij bijvoorbeeld vergroot omdat mensen bang waren dat het een te smalle pijp zou worden. Er kwamen extra parkeervakken omdat de middenstand daar op aandrong en naar aanleiding van de zestig bezwaarschriften die werden ingediend, werden ook enkele onderdelen aangepast. Daar al die aanpassingen plus gestegen bouwkosten en geluidwerende maatregelen bij enkele woningen, moest ook het budget verhoogd worden: van twee miljoen, naar 2,5 miljoen euro.

Dorpshart Rucphen wordt veiliger en gezelliger

Volgens de gemeente wordt het centrum van Rucphen straks niet alleen verkeersveiliger, maar ook eigentijdser en gezelliger. Er komt nieuwe bestrating, nieuwe verlichting, nieuw groen, ondergrondse afvalcontainers en er worden 18 huur- en 34 koopappartementen gebouwd. De bushaltes krijgen een andere plek, er komen nieuwe parkeervakken, er worden drempels aangelegd en er gaat een maximale snelheid van 30 uur gelden in het nieuwe centrum van Rucphen. 

Volledig scherm
Het was onaangenaam koud tijdens de openingshandeling in Van Voornestraat maandagochtend. Er waren desondanks behoorlijk wat afgevaardigden van allerlei Rucphense groeperingen en verenigingen bij aanwezig. © Florence Imandt

Aannemer Gebr. Oomen begon gisteren met het bestraten van de Van Voornestraat. Het is de bedoeling dat deze nieuwe straat met starterswoningen voor Kerstmis klaar is. Bewoners kunnen het verloop volgen op de app ‘centrumplanrucphen’ waarin de aannemer updates, nieuwtjes en foto’s deelt. 

Volledig scherm
De jeu de boulesbanen krijgen een andere plek op het nieuwe dorpsplein van Rucphen. © BN DeStem