Volledig scherm
Het Wereldmuseum zit gevangen in een neerwaartse spiraal, zegt onderzoekster Gitta Luiten © anp

Acute nood Wereldmuseum Rotterdam door wanbeleid

De toekomst van het Wereldmuseum in Rotterdam is uiterst ongewis. Het noodlijdende culturele instituut heeft zich onder leiding van directeur Stanley Bremer jarenlang schuldig gemaakt aan wanbeleid. Zo is uiterst onzorgvuldig omgesprongen met de kunstcollectie, die grotendeels eigendom is van de gemeente Rotterdam.

Quote

Uit dit onderzoek blijkt dat het Wereldmuse­um gevangen zit in een neerwaart­se spiraal

Gitta Luiten
Volledig scherm
© anp

Tot die harde conclusies komt onderzoeker Gitta Luiten. In opdracht van de gemeente heeft zij de bedrijfsvoering, het collectiebeheer en de museale functie tegen het licht gehouden. Op alle fronten scoort het volkenkundig museum een dikke onvoldoende, concludeert Luiten. ,,Uit dit onderzoek blijkt dat het Wereldmuseum gevangen zit in een neerwaartse spiraal."

Haar 'quick scan' is vanmiddag door het college besproken en aan het begin van de avond openbaar gemaakt. De raad buigt zich morgen over de conclusies, hoewel het formele debat pas op 19 of 20 mei plaatsvindt, wanneer ook een tweede onderzoek naar het Wereldmuseum, uitgevoerd door de Rekenkamer Rotterdam, is gepubliceerd. Dat gebeurt volgende week vrijdag.

Quote

Het lijkt er niet op dat het museum in staat zal zijn om de subsidie­ver­la­ging te compense­ren met de aangekon­dig­de hogere inkomsten of lagere kosten

Gitta Luiten

Geen raad van toezicht
De per direct benoemde raad van toezicht, nu nog bestaande uit twee personen, moet met onmiddellijke ingang orde op zaken gaan stellen in een poging het instituut aan de Willemskade van de ondergang te redden. Afgelopen najaar bleek het Wereldmuseum geen rechtsgeldige en wettelijk verplichte raad van toezicht meer te hebben. Door aanhoudende verliezen en onrealistische businessmodellen is het voortbestaan van het museum in gevaar. 

,,Het lijkt er niet op dat het museum, ondanks de eigen rooskleurige verwachtingen, in staat zal zijn om de subsidieverlaging te compenseren met de aangekondigde hogere inkomsten of lagere kosten", schrijft Luiten. ,,Dat resulteert in een toenemend exploitatietekort."

Subsidie
Sinds de korting in 2012 ontvangt het Wereldmuseum jaarlijks ruim 3,1 miljoen euro subsidie van de gemeente Rotterdam. Hoe groot het tekort is, moet de komende maanden duidelijk worden.

Onder leiding van Bremer werd de afgelopen jaren vrijwel alle aandacht en energie gestoken in de horeca-activiteiten. De teruglopende inkomsten wilde Bremer compenseren door een deel van de collectie te verkopen. Dit omstreden 'ontzamelplan' heeft de relaties met andere musea, potentiële kunstschenkers en het publiek ernstig geschaad, constateert Luiten.

Geen commentaar
Het Wereldmuseum is voorlopig niet bereid om commentaar te geven op de schokkende conclusies, omdat de directie 'ondanks herhaalde verzoeken' vooraf geen inzage kreeg in het definitieve eindrapport. ,,Om een correcte en inhoudelijke reactie te kunnen geven op de rapporten kan het Wereldmuseum dan ook niet eerder inhoudelijk reageren dan na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamer,'' aldus het museum in een persverklaring.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam