De uitstoot van CO2 in de haven blijkt de afgelopen tien jaar flink gegroeid.
Volledig scherm
De uitstoot van CO2 in de haven blijkt de afgelopen tien jaar flink gegroeid. © ANP

Haven stoot meer CO2 uit dan ooit

De uitstoot van het broeikasgas CO2 in de Rotterdamse haven is de afgelopen tien jaar flink opgelopen, terwijl die juist wil vergroenen.

Quote

De Rotterdam­se haven wil koploper zijn in de energie­tran­si­tie

Tie Schellekens (Havenbedrijf)

Volgens berekeningen van de regionale milieudienst DCMR is het een toename van 22 procent, van 25.221 kiloton per jaar in 2007 naar 32.311 kiloton in 2016. Deze cijfers staan haaks op de groene ambities van de Rotterdamse haven. Wil het industriecomplex voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, dan moet de CO2-uitstoot over dertien jaar zijn gehalveerd en in 2050 zijn teruggebracht naar nul. Anders moeten de fabrieken dicht.

Grootste CO2-uitstoters zijn de kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte, de olieraffinaderijen van Shell, ExxonMobil en BP, afvalverwerker AVR en de gascentrale Enecogen. Samen zijn die goed voor 80 procent van de Rotterdamse CO2-emissie.

Het is voor het eerst dat de DCMR de vervuiling zo op een rij heeft gezet. Het rapport kan als basis dienen voor toekomstig beleid om de uitstoot omlaag te brengen, stelt de regionale milieudienst.

Aan dat omlaag brengen wordt al hard gewerkt, reageert Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam, de beheerder van de Rotterdamse haven. Dat de CO2-uitstoot desondanks alleen maar is gestegen, is vooral te wijten aan Uniper en Engie.

Weliswaar hebben deze energiebedrijven hun oude kolencentrales op de Maasvlakte dit jaar vervangen door schonere nieuwe, de uitstoot blijft hoger dan de bedoeling is. ,,Engie en Uniper komen de door hen gewekte verwachting voor een grootschalige proef met afvangen en opvangen van hun CO2-uitstoot niet na.'' De centrales zullen alleen nog lange tijd open kunnen blijven, stelt het Havenbedrijf, als zij de vervuiling beperken.

Gasvelden
Er loopt een onderzoek, vervolgt de zegsman van het Havenbedrijf Rotterdam, naar de aanleg van een buizenstelsel tussen de fabrieken en raffinaderijen om alle CO2 die daar in de lucht wordt geloosd te verzamelen en te transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Mogelijk dat eind dit jaar een besluit valt over de aanleg. ,,Als het gaat om cruciale investeringen voor een schone haven, dan is het Havenbedrijf bereid ook zelf risicodragend te investeren.''

Schellekens noemt verder projecten als het gebruik van restwarmte uit de haven voor stadsverwarming, de productie van bioplastics en biobrandstoffen en het stimuleren van het gebruik van schonere scheepsbrandstoffen. ,,Op die gebieden is de Rotterdamse haven koploper in de energietransitie.''

In samenwerking met indebuurt Rotterdam

Rotterdam