Volledig scherm
Het Rotterdamse begrotingsdebat in volle gang. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Links blok hakt in op 'hardvochtige' coalitie

Begroting 2018Het zou gaan over de begroting, maar het werd het eerste verkiezingsdebat. De coalitie Leefbaar, CDA en D66 heeft zich schuldig gemaakt aan hardvochtig en xenofobisch beleid, fulmineerde de linkse oppositie gisteren eensgezind.

Alle linkse pijlen stonden gericht op Ronald Buijt, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Het zelfverklaarde linkse blok zocht gisteren frontaal de aanval, tijdens de laatste begrotingsvergadering van dit stadsbestuur.

Over de financiën ging het echter niet. Het was een afrekening met het collegebeleid van de afgelopen 3,5 jaar. Althans, wat de oppositie betreft. De meest heikele punten: integratie en het armoedebeleid. Zo heeft dit college de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor de minima deels afgeschaft, net als een extraatje voor langdurig werklozen. ,,U heeft mensen met een uitkering 700 euro per jaar afgepakt! Het aantal kinderen dat in armoede leeft is toegenomen en schulden lopen op'', aldus SP-leider Leo de Kleijn.

Daar deed Nourdin el Ouali, van islampartij Nida, een schepje bovenop. ,,Leefbaar Rotterdam heeft er niet voor gekozen om armoede te bestrijden, maar om de armen te bestrijden! U treft een groot deel van de eigen achterban.'' Leefbaar-fractievoorzitter Ronald Buijt betwistte dat de armoede de afgelopen jaren is toegenomen, waarbij hij verwees naar een recent rapport.

Robin Hood

Barbara Kathmann van de PvdA sprak van de hoogste lastenverhoging voor de armste Rotterdammers ooit. ,,Dit college is een omgekeerde Robin Hood: jatten van de armen om het aan de rijken te geven.'' In maart, met de verkiezingen, kunnen Rotterdammers weer kiezen voor een 'verbonden stad'.

Zo manifesteerde het linkse blok, dat van plan is om eensgezind campagne te voeren, zich gisteren in de praktijk. Coalitiepartijen CDA en D66 hielden zich opvallend stil tijdens de aanvallen op Leefbaar. Ook de gedoogpartner ChristenUnie-SGP, die deze zomer nog enkele miljoenen aan sociaal beleid wist te verzilveren, deed er het zwijgen toe. D66-fractievoorzitter Samuel Schampers opende zijn bijdrage zelfs met de woorden: ,,Er zijn onderlinge verschillen. Laten we het niet over het verleden hebben, maar naar de toekomst kijken.''

Buijt vond de aanval van links wel prima. ,,Onze links-islamitische kameraden hebben gelijk: er valt echt iets te kiezen: Leefbaar of links'', stelde hij tevreden vast. ,,Met een links blok aan de knoppen gaat Rotterdam naar de knoppen. Een stad waar oudere Rotterdammers zich niet thuis voelen: met open poorten voor kansarme migranten en torenhoge lasten.''

Larenkamp

Opvallend was dat Leefbaar en CDA moties indienden om enkele pijnlijke maatregelen van de afgelopen periode te verzachten. Zo zei Buijt spijt te hebben van de sluiting van wijkgebouw de Larenkamp. ,,Ik heb een slecht gevoel als ik Zuidwijkers hierover spreek. Ik kan het niet ongedaan maken, maar wel de pijn verzachten.'' Leefbaar stelt in de motie voor om het nieuwe wijkcentrum toegankelijker en gezelliger te maken.

In Pernis is onrust over de sluiting van de stadswinkel. CDA-fractievoorzitter Christine Eskes wil er met een motie voor zorgen dat Pernissers nog steeds in de buurt terecht kunnen voor bepaalde burgerzaken. Deze moties, waarvan er 129 zijn ingediend, worden dinsdag in stemming gebracht. 

Wil jij ook als eerste op de hoogte zijn van breaking news uit je regio? Zet dan je push aan.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam