Volledig scherm
Wethouder Bert Wijbenga (VVD) heeft pret tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de Rotterdamse gemeenteraad. © Jan de Groen

Met z’n pleidooi voor een vluchtelingenquotum zakken Wijbenga en zijn VVD weer door de bodem

OpinieDe maximaal 640 statushouders die VVD-wethouder Bert Wijbenga jaarlijks in de stad wil opvangen, zijn er volgens fractievoorzitter Joost Eerdmans van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam precies 640 te veel.

Wethouder Wijbenga pleitte op radio en tv voor een quotum van maximaal 640 statushouders die ieder jaar in Rotterdam gehuisvest mogen worden. Leefbaar vindt dat er op dit moment voor de stad Rotterdam precies 640 te veel. Wijbenga zegt dat het inburgeren van een vluchteling veel meer tijd en geld kost en veel moeilijker is dan wordt erkend en ook dat bij kwesties als immigratie beter gekeken moet worden naar de draagkracht van de maatschappij in kwestie. Wijze woorden, maar je moet als VVD’er wel akelig veel lef hebben om je uitgerekend op dit onderwerp te profileren.

Quote

De VVD staat aan de basis van de massale immigratie en integratie­pro­ble­men in het land en in onze stad.

Joost Eerdmans, Leefbaar Rotterdam

Want zo fantastisch is het VVD-trackrecord in Rotterdam niet. De partij staat aan de basis van de massale immigratie- en integratieproblemen in het land en in onze stad. Landelijk breekt premier Rutte immigratierecord na immigratierecord. En in Rotterdam staat de VVD keer op keer klaar om de samenleving verder te ontwrichten middels de instroom van kansarme migranten en asielzoekers. De VVD stemde vóór het azc. Stemde vóór de bed-bad-broodregeling. Stemde vóór de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Stemde vóór het versnellingsarrangement om statushouders zo snel mogelijk collectief in woonwijken te huisvesten.

Massale instroom

Al jarenlang hamert Leefbaar Rotterdam erop dat deze stad, met al haar achterstanden, uitkeringen en integratieproblemen, de instroom van statushouders niet aankan. We moeten terug naar nul. Maar zelfs toen mijn collega’s Van Elck en Hoogwerf drieënhalf jaar geleden voorstelden om Rotterdam te ontzien bij de toewijzing van statushouders door de verdeelsleutel aan te passen, namelijk op basis van draagkracht in plaats van inwonersaantal, gaf de VVD niet thuis. De VVD stemde tegen. De massale instroom van de Syrische ‘apothekers’ in onze sociale huurwoningen en bijstandsregisters moest en zou in stand blijven.

Je zou het voorstel van wethouder Wijbenga kunnen omschrijven als too little, too late. Of beter gezegd: too many, too late.

Too late omdat wij hier dus al jaren achter zijn en al die jaren door de VVD voor gek werden verklaard.

En too many omdat het aantal door Rotterdam te huisvesten statushouders dit jaar naar verwachting op 525 komt en omdat 640 statushouders er wat ons betreft dus nog altijd 640 te veel zijn.

Druk

Maar hoe je het ook wendt of keert: het voorstel is wel een stap in de goede richting. Met het pleiten voor een quotum erkende deze wethouder tenminste dat de grootscheepse instroom van statushouders problematisch voor Rotterdam is. En door te pleiten voor een, ik citeer hem, ‘verantwoorde bovengrens’ zag hij dus in ieder geval dat het opnemen van statushouders bóven die grens onverantwoord is. Onder andere vanwege de druk die statushouders leggen op sociale woningen, onderwijs en zorg.

Helaas kreeg links Rotterdam deze week gelijk en was Wijbenga’s pleidooi volledig voor de bühne en niets meer dan een goedkoop pr-praatje, zo bleek in de gemeenteraad. Hakkelend en schutterend moest de wethouder in het debat al zijn woorden terugnemen. Wijbenga en zijn VVD zakken wederom flink door de bodem.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam

Rotterdam