Volledig scherm
De aanleg van de A4 vordert. Deze foto is vorig jaar september gemaakt. © RIJKSWATERSTAAT

Muizenbrug over de A4

Vlaardingen en Schiedam krijgen de grootste natuurbrug van Nederland zodat de zeldzame Noordse woelmuis en de hermelijn veilig de A4 kunnen oversteken. Rijkswaterstaat bouwt een enorm eco-aquaduct.

'Wij willen dat de A4 geen barrière wordt voor de dieren,' zegt Heleen Smit van Rijkswaterstaat.

De nieuwe natuurbrug over de A4 tussen Delft en Schiedam moet in de zomer al af zijn en zal dieren een kans geven niet platgereden te worden op de nieuwe doorgetrokken rijksweg.

Eerst lijkt het nog een enorme betonnen plaat, maar binnen niet al te lange tijd zullen op de honderd meter lange grijze vlakte sloten stromen en moerasjes en grasland gedijen. De Slinksloot zal over land naar de Zweth worden omgeleid. De twee vaarten zullen strak naast elkaar in betonnen geulen over het aquaduct stromen, met daarnaast een dikke rietkraag.

'Uniek in Nederland,' noemt Heleen Smit de afmeting van de nieuwe natuurbrug. Het ecoduct wordt 74 meter breed. Het aquaduct, op dezelfde natuurbrug, wordt 26 meter breed.

Het aquaduct is behalve voor waterleven ook bestemd voor vertier door recreanten. 'Rijkswaterstaat legt over de natuurbrug een looppad aan en een vlonder. Die dient als aanlegsteiger voor kano's.' Peddelen over de A4 behoort daardoor ook tot de mogelijkheden. Maar het zijn vooral de dieren die moeten gaan profiteren.

Ook de rugstreeppad kan volgens Rijkswaterstaat zijn leefterrein behouden, terwijl allerlei vissen en insecten onverstoorbaar kunnen doorleven dankzij het aquaduct, schetst de rijksdienst. 'De eis voor het doortrekken van de A4 was dat hij zo min mogelijk effect zou hebben op de omgeving. Door de natuurbrug kan het gebied aaneengesloten blijven.'

Uniek
De afmeting is uniek in Nederland. Alleen Overijssel had al een eco-aquaduct. 'Maar die is veel bescheidener van omvang.'
De A4-brug wordt volgens Rijkswaterstaat geschikt voor de groei van meerdere hoge plantensoorten, zoals de krabbenscheer, de waterviolier en de wateraardbei. Allerlei vleermuizensoorten kunnen ongehinderd door lichtvervuiling boven de A4 blijven door fladderen en van de natuurbrug gebruik maken als rustplaats.

Lees meer over de muizenbrug in het AD van vandaag.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam

Rotterdam