Robot helpt in klas: 'Hij geeft zelfs topografie'

Juffen en meesters op de Krimpense basisschool Kortland krijgen vanaf nu hulp van een robot. Hij heet Robbie en kwam zich gisteren aan de leerlingen voorstellen.

Quote

Hij zal ons nooit vervangen

Japser van Leeuwen

,,Hallo allemaal. Hoe gaat het met jullie?'' zegt Robbie. De kleuters uit groep 1 en 2 b gillen het uit van plezier. De robot steekt vervolgens zijn rechterarm omhoog en zwaait. De kinderen wuiven enthousiast terug.

De 58 centimeter grote onderwijsrobot gaat lesgeven in alle klassen. Volgens directeur Charles Impens is de basisschool daarmee de eerste in het Rijnmondgebied. Hij gaat vooral werken met kleine groepjes kinderen die bijvoorbeeld wat meer ondersteuning nodig hebben. ,,Hij zal ons nooit vervangen, maar hij kan wel extra uitleg geven'', zegt leerkracht en ict-coördinator Jasper van Leeuwen, die Robbie al uitgebreid getest heeft in 'zijn' groep 6.

Spelletje
De robot is oorspronkelijk ontwikkeld voor de zorg. Daar kan hij onder meer een praatje maken of een spelletje spelen met (demente) ouderen. Hogeschool de Kempel uit Helmond en schoolleverancier de Rolf groep maakten hem 'onderwijsklaar'.

Quote

Robotica is de toekomst

Charles Impens

Toen Impens daarvan hoorde, was hij direct enthousiast. ,,Robotica is de toekomst'', zegt hij. ,,Daarmee kun je kinderen op een leuke manier vertrouwd maken met technologie. Je kunt ze de vaardigheden meegeven die ze in 21ste eeuw nodig hebben.''

Leerkrachten, die allemaal een training krijgen, kunnen de robot programmeren via een tablet. Bij de kleuters kan Robbie - de naam is bedacht door kleuter Anne en Sophie uit groep drie- vervolgens bijvoorbeeld een verhaaltje voorlezen. In de hogere klassen kan hij bijvoorbeeld uitleggen en vragen stellen. 

Een quiz spelen vindt hij even­eens leuk. ,,Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld op zijn linkerarm drukken voor antwoord A en op zijn rechterarm voor antwoord B'', vertelt meester Jeroen. Robbie kan zelfs topografie geven. ,,Dan koppel je hem aan het smartboard. Hij kan dan bijvoorbeeld aan een kind vragen om Londen aan te wijzen.''