Volledig scherm
In de Frederikstraat in Oud-Crooswijk wordt al hard gewerkt.

Rotterdam pompt miljoenen in armste postcodegebied 3034

Oud-Crooswijk krijgt veel extra geld van de gemeente. Met 9 miljoen euro moet het beter worden in de wijk waar één op de vier mensen een bijstandsuitkering heeft. Maar hoe doe je dat, een wijk opkalefateren?

Quote

De problemen zijn hardnekkig en structu­reel

Gemeente Rotterdam

Achter de gevels van oud-Crooswijk leven mensen die samen geen vrolijk beeld opleveren: 25 procent heeft een bijstandsuitkering. Het opleidingsniveau is onder het Rotterdams gemiddelde. Veel kinderen gaan te vroeg van school. Te weinig mensen spreken goed Nederlands. Hun gezondheid is slecht. En dan gaat de wijk ook nog eens steeds verder achteruit. ‘De problemen zijn hardnekkig en structureel’, aldus de gemeente.

Dat het niet goed gaat in postcodegebied 3034 had het Sociaal en Cultureel Planbureau ook berekend: Crooswijk voerde verleden jaar de lijst van meest armoedige wijken in Nederland aan. Er kwam een motie van de SP die omarmd werd door de gemeenteraad en het college: er moest extra geld naartoe.

Die miljoenen zijn er nu. Negen om precies te zijn. Voor de fijnproevers: 3,6 miljoen was al gereserveerd voor de wijk, 5,4 miljoen is extra.

Meepraten

Vanavond vertelde wethouder Maarten Struijvenberg (LR) de bewoners waaraan het geld zal worden besteed. Daar hebben de 8.150 oud-Crooswijkers al eerder over kunnen meepraten op bewonersavonden en in tien werkgroepen. Waar hebben zij behoefte aan? De suggesties zijn uitgewerkt in vier thema’s: jeugd, volwassenen, buitenruimte en gebiedsontwikkeling, in totaal veertig maatregelen om het leven in Oud-Crooswijk beter te maken, tussen nu en 2020. ,,Om bewoners meer tevreden te krijgen, om het wonen in de wijk plezieriger te maken’’, omschrijft Struijvenberg het zelf.

En nee, dat wordt niet gemeten. ,,Want dat past niet bij de bottom-up-aanpak die wordt gehanteerd’’, vindt de wethouder. ,,Natuurlijk, als er minder mensen in de bijstand zitten, gaat het goed. Maar daar hebben we geen targets aan gehangen. Het vertrouwen in de mensen en de toekomst van de wijk aanwakkeren, dat is wat we nu gaan doen.’’

Nieuw-Crooswijk

Oud-Crooswijk heeft in vergelijking met Nieuw-Crooswijk amper aandacht gekregen de laatste jaren. Nieuw-Crooswijk werd deels gesloopt, daar kwam nieuwbouw voor in de plaats. De woningen die werden gered werden van de sloopkogel zijn flink aangepakt. Woonstad is daar goeddeels eigenaar van alle panden.

In Oud-Crooswijk is het Havensteder die 90 procent van de 3.700 huizen bezit, allemaal sociale huurwoningen. Aan die panden is jaren vrijwel niets gebeurd.

Dat gaat nu in elk geval deels veranderen. De woningcorporatie had voor de wijk al 25 miljoen euro gereserveerd waarmee onder meer een leegstaand blokje op de Boezemstraat wordt gesloopt, de Crooswjkseweg en Rusthoflaan worden gerenoveerd en een verzakt riool wordt aangepakt.

De gemeente hoopt echter op meer en is nu in gesprek met Havensteder over het opknappen van meer woningen.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam