Volledig scherm
Extra verkeersdrukte door de Tweede Maasvlakte. © john de pater

Extra verkeersdrukte door nieuwe bedrijven op de Tweede Maasvlakte

Op de Tweede Maasvlakte komen andere bedrijven dan gepland en die zorgen voor extra verkeersdrukte op Voorne-Putten en de Rotterdamse ring.

De beheerder van de Rotterdamse haven, het Havenbedrijf Rotterdam, heeft daar nog onvoldoende oog voor. Dat vindt de Commissie voor de milieueffectrapportage die de nieuwe plannen voor het havengebied doorlichtte. 

De Tweede Maasvlakte is oorspronkelijk aangelegd voor containeroverslag en chemie. Nu blijkt het nieuwste Rotterdamse havengebied net zo goed in trek bij maritieme industrie als windmolenbouwers en offshore-bedrijven. Ook bedrijven in stukgoedoverslag willen er zich vestigen. Het Havenbedrijf Rotterdam past het bestemmingsplan daar op aan.

Quote

De vragen die rijzen over hoe de haven met verkeers­druk­te omgaat, blijven onbeant­woord

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) heeft kritiek op dit plan. De MER-commissie heeft ernaar gekeken op verzoek van de Rotterdamse gemeenteraad, want die moet straks over het nieuwe bestemmingsplan besluiten. Met name de vragen die rijzen over hoe de Rotterdamse haven met verkeersdrukte omgaat, blijven onbeantwoord. De commissie voorziet extra wegverkeer door de nieuwe bedrijvigheid.

De verkeerstoename zal vooral te merken zijn bij de op- en afritten van de A15 en op het eiland Voorne-Putten op de Groene Kruisweg. De MER-commissie wil dat het Havenbedrijf Rotterdam daar nog extra onderzoek naar doet.

Ook vindt de commissie dat nog onvoldoende is onderzocht of het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en over water zonder risico kan plaatsvinden.

Meeuwen

Het Havenbedrijf moet zich bovendien meer ontfermen over de populatie kleine mantelmeeuwen die op de Tweede Maasvlakte broedt, vindt de MER-commissie. Die vogelpopulatie is van landelijke betekenis en de commissie vraagt zich af waar de kleine mantelmeeuwen naartoe moeten als het haventerrein helemaal volgebouwd is. De meeuwenkolonie behoort tot één van de grootste van noordwest-Europa. Bijna een vijfde van de totale Europese populatie kleine mantelmeeuwen verblijft in het voorjaar aan de Nederlandse Noordzeekust.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte voorziet ook in de komst van hogere windmolens in het havengebied. Welke gevolgen die hebben voor de vogels en of die grotere molens ook meer slachtoffers eisen, vindt de MER-commissie nog onvoldoende onderzocht.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam