Volledig scherm
Omwonendenprotest tegen de Blankenburgtunnel. © Capital Photos

Tracé Blankenburgtunnel nog geen gelopen race

De soap rondom de aanleg van de Blankenburgtunnel krijgt weer een vervolg. Het plan om de verbinding over een dijk te laten lopen, komt opnieuw onder de loep te liggen. Maar een andere constructie zal het project fors vertragen en past wellicht niet binnen het budget, waarschuwt het ministerie.

De overheid wil de weg naar de Blankenburgtunnel over een kanteldijk leggen, zo is een tijdje geleden al besloten. Zo ontstaat een kom die het achterland moet beschermen tegen overstroming, mocht de tunnel zo erg beschadigd raken dat er veel en snel water inloopt.
 
De weerstand tegen deze variant van de Blankenburgtunnel is groot; volgens tegenstanders zorgt de nieuwe snelweg voor een aantasting van diverse kwetsbare gebieden, waaronder eeuwenoud cultuurlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis en recreatiegebied Krabbeplas.

Een brede coalitie van Natuurmonumenten, ANWB, LTO Delflands Groen, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging sprak gisteren wederom de vrees uit voor aanzienlijke milieuschade door de nieuwe metershoge dijk. Zij lieten de Tweede Kamer weten dat er veel betere inpassingen in het landschap mogelijk zijn dan het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu heeft bedacht.

Vertrouwelijk
Die conclusie trekken de organisaties naar aanleiding van vertrouwelijk rapport dat is opgesteld door de Rotterdamse consultant Horvat & Partners in opdracht van nota bene Rijkswaterstaat. Daarin staat  dat een ontwerp van de Blankenburgtunnel volgens het 'standaard' tunnelontwerp al kan voldoen aan waterveiligheidseisen.

Alternatieven voor de kanteldijk zijn mogelijk, melden de onderzoekers verder. Bijvoorbeeld door een verstevigde tunnel te maken of door middel van een schuif in de tunnel, waardoor de weg niet als een bult in het landschap komt te liggen en natuurgebied wordt gespaard. Zo kan de weg bijna over de volle lengte als tunnel worden aangelegd.

De milieuclubs zijn verbaasd dat deze informatie nu pas aan het licht komt. Eerder had Rijkswaterstaat alternatieven voor waterveiligheid al afgeserveerd, onder meer omdat het te veel tijd zou kosten om die te onderzoeken. Nu blijkt dat er wél kansrijke alternatieven zijn.

Niet blind
Het ministerie laat aan het AD weten niet blind te zijn voor de onderzoeksresultaten. De overheid voert, samen met het hoogheemraadschap Delfland, nu toch verder onderzoek uit naar de 'nut en noodzaak' van de kanteldijk. Ook is er advies gevraagd aan het Expertisenetwerk Waterveiligheid.

Vervallen van de kanteldijk zou vertraging van het project betekenen, omdat dan bekeken moet worden of de alternatieven wel binnen de budgetten passen. 'Indien een andere vorm van waterkering mogelijk is, zullen wel goed de mogelijke voordelen worden afgewogen tegen de nadelen,' aldus het ministerie.

Het is de bedoeling dat de Blankenburgtunnel de A15 en de A20 westelijk van Rotterdam verbindt.

In samenwerking met indebuurt Rotterdam