Volledig scherm
De Hoekse Lijn. © ANP

Vernietigend rapport voor wethouder Langenberg over Hoekse Lijn

UpdateWethouder Pex Langenberg (D66) heeft grote steken laten vallen in de aansturing van het Hoekse Lijn project. Hij heeft ‘onvoldoende regie en coördinatie’ gevoerd en er was sprake van ‘een gebrekkige voorbereiding’. Dat zijn de harde conclusies van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn die is ingesteld door de Rotterdamse raad. 

De ombouw van de spoorlijn naar een metroverbinding tot aan het Hoekse strand zou eigenlijk september 2017 gereed zijn, maar de metro gaat nu in het uiterste geval pas december 2018 rijden. Ook is de rekening 90 miljoen hoger uitgevallen, op een oorspronkelijke begroting van 330 miljoen euro. Reizigers vanuit Hoek van Holland zijn sinds het opheffen van de treinverbinding met Rotterdam aangewezen op volle bussen die ook nog eens flink in de file staan.

Wethouder Pex Langenberg, als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is in december 2014 verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van het project. De commissie wijst erop dat er al in december 2016 ‘sterke twijfels’ bestonden over de oplevering op 1 september 2017. ,,Toen al is geconstateerd dat op de voorbereidende werkzaamheden onvoldoende voortgang werd geboekt en er geen adequate planning was.’’ In februari 2017 stuurde de toenmalige RET-directeur Pedro Peters een bezorgde mail naar de wethouder. De gemeenteraad werd pas in juni 2017 ingelicht over de vertraging. Hij had eerder kunnen ingrijpen, aldus de commissie. ,,De wethouder was al in februari gewezen op de alarmerende uitkomsten.’’

Late oplevering 

De directe oorzaken van de vertraging zijn de late oplevering van de software voor de spoorbeveiliging, problemen met de grond en de te late aanleg van het kabeltracé. ,,Het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden, die in sommige gevallen reeds voor de ombouwperiode gereed hadden moeten zijn, vergrootte de vertraging. De coördinatie van deze werkzaamheden was bovendien niet goed geregeld,'' staat in het rapport. Ook was er sprake van 'wensdenken': 'binnen de ambtelijke top is lang vastgehouden aan de ombouwtijd van vijf maanden, tegen beter weten in'.

Onderzoekscommissie

Daarnaast kan de wethouder verweten worden dat hij de gemeenteraad niet juist heeft ingelicht over de vertraging. Op 24 oktober is de raad in een geheime brief geïnformeerd over de financiële tegenvallers. Daarin is echter niet gemeld dat februari 2018 niet meer haalbaar werd geacht voor de oplevering, terwijl dat wel op dezelfde dag in een collegevergadering is besproken. ,,Op dit punt is er derhalve een discrepantie tussen wat het college wist en besprak en wat aan de raad werd gemeld op 24 oktober,'' schrijft de onderzoekcommissie. De raad niet goed en tijdig informeren wordt gezien als een politieke doodzonde omdat dan de controlerende taak van de raad in het geding is.

Volgende week donderdag praat de gemeenteraad over de consequenties van dit rapport voor wethouder Langenberg. Al eerder is een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die haalde het niet, wel is toen besloten deze onderzoekscommissie in te stellen.  

Volledig scherm
Pex Langenberg. © Gemeente

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Rotterdam? Schrijf je hier gratis in!

In samenwerking met indebuurt Rotterdam

Rotterdam