1. Veertig jaar geleden trad Beatrix aan als koningin

    Veertig jaar geleden trad Beatrix aan als koningin

    Het is vandaag precies veertig jaar geleden dat koningin Juliana op haar 71e verjaardag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam haar akte van abdicatie tekende en de kroon overdroeg aan haar dochter Beatrix. De hoofdstad was op die 30e april 1980 het toneel van felle protesten van onder meer krakers. Die wilden onder het motto ‘Geen woning, geen kroning’ oprukken naar het paleis en de naastgelegen Nieuwe Kerk, waar koningin Beatrix zou worden ingehuldigd. Nederland kent immers geen kroning van de vorst.