Emile Ratelband tegen rechter: Ik lijd onder mijn leeftijd

VIDEOEmile Ratelband, zelfverklaard bewustzijnsverruimer, stelde vanochtend voor de rechtbank in zijn woonplaats Arnhem dat hij ‘lijdt’ onder zijn officiële leeftijd. Hij voelt zich al heel lang ‘20, 25 jaar jonger’ dan dat hij volgens officiële documenten is en vroeg de rechtbank om zijn geboortedatum te veranderen van 11 maart 1949 in 11 maart 1969.

Quote

Ik wil erkend hebben dat ik me er niet goed bij voel

Emile Ratelband

,,Het is echt een kwestie van vrije wil”, betoogde Ratelband aan het slot van de zitting, die zo’n drie kwartier duurde. Nu het in Nederland mogelijk is een naam- en geslachtsverandering aan te brengen in officiële documenten, is het volgens hem en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers ook de hoogste tijd voor het terugdraaien van leeftijd. Ratelband voelt zich naar eigen zeggen gediscrimineerd nu zijn geboortedatum en daarmee zijn leeftijd niet veranderd kunnen worden. ,,Ik wil erkend hebben dat ik me er niet goed bij voel.”

De rechtbank, die over uiterlijk vier weken schriftelijk uitspraak doet, toonde zich sceptisch over de wens van Ratelband. De wet staat het veranderen van de geboortedatum niet toe, er is geen jurisprudentie op dit vlak en hoe, wilde de voorzitter van de rechtbank graag weten, moet het dan met de twintig jaar dat Ratelband feitelijk wel al bestond, maar voor zijn gevoel nog niet? De rechter: ,,Voor wie hebben uw ouders dan gezorgd? Wie was dat kleine jongetje toen?’’

Volledig scherm
© ANP

Pionier

Ratelband benadrukte dat zijn ouders niet meer in leven zijn, dat hij hen dus geen verdriet meer doet met een eventuele verandering van zijn geboortedatum. Daarnaast wezen hij en zijn advocaat op het feit dat er geen negatieve aspecten aan de wijziging zouden zitten: Ratelband hoeft geen aow meer te ontvangen (wat hij nu eigenlijk ook niet wil, want: ‘die storting geeft mij het gevoel dat ik heb afgedaan’) en maakt pas over een kleine 20 jaar aanspraak op zijn opgebouwde pensioen.

Ook zien ze Ratelband als een pionier, voor de ‘duizenden’ mensen die hem via sociale media steun betuigden toen zijn wens duidelijk werd. Volgens het kamp-Ratelband zullen ‘velen’ zijn voorbeeld volgen, als zijn verzoek wordt toegekend. Maar daar was ambtenaren van de gemeente Arnhem, als gedaagde op de zitting aanwezig, niets van bekend. Nog nooit meldde zich een inwoner van de Gelderse hoofdstad aan het loket op het stadhuis met de vraag of de geboortedatum kon worden veranderd, omdat ze niet overeen komt met de ‘gevoelsleeftijd’. De officier van justitie vroeg zich af hoe het moet met zoiets als gezondheidskeuringen voor de leeftijd, als de geboortedatum in officiële documenten wordt aangepast. Kuijpers: ,,Er bestaat ook zoiets als het gezond verstand, natuurlijk.’’

Onmogelijk

In één opzicht moest de rechtbank Ratelband al tijdens de zitting gelijk geven, dat het vroeger ook ondenkbaar werd geacht dat het geslacht van een Nederlander zou kunnen worden aangepast in het paspoort. De rechter: ,,Dat ben ik met u eens, een groot aantal jaar geleden hielden we dat voor onmogelijk.”

Volledig scherm
© ANP