De stadionautist stuurt zijn auto richting lichtmast