Volledig scherm
Meiden zijn actiever op sociale media dan jongens en dat leidt ertoe dat er meer digitaal wordt gepest. © Hollandse Hoogte

Vooral meisjes slachtoffer van online pesten

Meisjes worden veel vaker online gepest dan jongens. Jongens lossen hun meningsverschillen veel fysieker op.

Quote

Meisjes zijn actiever op sociale media en hebben zo meer mogelijkhe­den om digitaal venijnig te zijn of rottigheid uit te halen

Eén op de acht meisjes tussen 15 en 18 jaar oud zegt wel eens te worden gepest op internet, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is bijna twee keer zoveel als jongens van die leeftijd. 

,,Meisjes zijn actiever op sociale media en hebben zo meer mogelijkheden om digitaal venijnig te zijn of rottigheid uit te halen. Jongens zijn fysieker, die delen elkaar eerder een duw of stomp uit,’’ zegt Tanja Traag van het CBS.

De pestende tieners houden zich vooral bezig met laster. Ze plaatsen kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of ze verspreiden foto’s, films en roddels via het internet. Ruim 4 procent van hen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage.

Het CBS heeft niet onderzocht hoeveel kinderen zich schuldig maken aan digitaal pesten. Scholen proberen uit alle macht het pesten tegen te gaan, maar volgens de onderzoekers van het CBS is het aantal kinderen dat wordt gepest sinds de eerste meting in 2012 vrijwel onveranderd.

Volledig scherm
© Dreamstime

Politie

Minder dan een op de zeven online gepeste jongeren van 15 tot 18 jaar maakte in 2016 hiervan melding bij de politie of een andere instantie.  Het leeuwendeel van de slachtoffers is dus niet bekend bij instanties en wordt niet geregistreerd. Slachtoffers van online pesten van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren, eenvijfde van hen stapt zelfs naar de politie.

In 2016 gaf 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan wel eens online gepest te zijn. Omgerekend gaat het om ruim 400 duizend personen. Jongeren worden veel vaker online gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18 jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers. Ook bij jongvolwassenen worden meiden vaker gepest dan jongens, al is dit verschil minder groot dan bij tieners. Bij 25-plussers zijn de verschillen naar geslacht veel kleiner. Het online andermans leven zuur maken neemt af naarmate mensen ouder worden.