Volledig scherm
Recycling Tiel. © Raphael Drent

Opslag teerhoudend asfalt mag nog niet bij Recycling Tiel

DEN HAAG/TIEL - Het verwerkingsbedrijf Recycling Tiel mag nog geen teerhoudend asfalt opslaan op haar bedrijfsterrein van de voormalige glasfabriek in Tiel. Dat komt omdat het ministerie niet blij is met de manier waarop grond wordt opgeslagen op het terrein. Eigenaar Wim van Bentum gaat het oplossen, zegt hij.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn op het terrein sleuven gegraven waar verschillende grondsoorten of baggerspecie zijn samengevoegd. En dat is volgens het ministerie niet toegestaan, als het weer gebeurt, moet Recycling Tiel 15.000 euro per geconstateerde overtreding betalen. 

Verschillende grondsoorten

Recycling Tiel bestrijdt dat er sprake is van verschillende grondsoorten. Van Bentum: ,,Het gaat om schone grond van één en hetzelfde perceel. De bovenste meter grond is tuinaarde, daaronder lag zand. Die twee soorten grond hebben we hier naar toe gebracht maar mogen wij dan niet zomaar neerleggen op ons terrein, alleen als er een gecertificeerde toezichthouder bij aanwezig is. Nou, die zullen we dan maar gaan inhuren.’’ 

Glasfabriek

Op het bedrijfsterrein is ook grond met vlakglas, bouw- en sloopafval en wellicht asbestverdacht materiaal aangetroffen. Van Bentum: ,,Dat is natuurlijk niet verrassend als je  weet dat hier jaren een glasfabriek heeft gestaan. Maar we hopen het met een gecertificeerde toezichthouder snel opgelost te hebben.’’

Want Van Bentum wil het Tielse terrein graag geschikt maken om er tijdelijk teerhoudend asfalt op te kunnen slaan.  Dat asfalt moet uiteindelijk op een verantwoorde manier verwerkt worden door zusterbedrijf Reko in Rotterdam.

Voor opslag is volgens het bedrijf Tiel de meest geschikte locatie. Als dat niet lukt dreigt volgens Recycling Tiel dat het teerhoudend asfalt straks niet duurzaam wordt verwerkt maar wellicht elders wordt gedumpt. Wat tot meer milieuschade leidt.

Wachten op uitspraak Raad van State

De voorzieningenrechter vind dat het milieubelang van het ministerie zwaarder weegt dan het belang van Recycling Tiel om snel aan de slag te kunnen. Recycling Tiel zal dus moeten wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State over de opslag op haar bedrijfsterrein voordat teerhoudend asfalt eventueel welkom is.

Het bedrijf is sinds 2015 gevestigd op het terrein van de voormalige AGC-glasfabriek aan de Panovenweg. Recycling Tiel lag eerder in de clinch met de gemeente over de kap van 1.500 bomen. Uiteindelijk hoefde het van de rechter daarvoor niet een eerder opgelegde boete van 100.000 euro te betalen, omdat de gemeente het kapbeleid niet op orde had.

  1. Drie oorlogsfoto's Rivierenland in de race voor landelijke tentoonstelling, keuze van de Commissaris sneuvelt

    Drie oorlogsfo­to's Rivieren­land in de race voor landelijke tentoon­stel­ling, keuze van de Commissa­ris sneuvelt

    TIEL/ZOELEN/CULEMBORG - Van de jonge Siem die op de trein naar Zweden wacht tot de Culemborgse synagogekoster die weer opduikt: ook in Rivierenland zijn bijzondere oorlogstaferelen vastgelegd. Drie ervan zijn nog in de race voor een plekje in de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Opvallend: de keus van Commissaris van de Koning John Berends, de Tielse ‘puinexpres’, is gesneuveld in de publieksronde.