Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Raphael Drent

Rivierenland groeit in bevolking door geboorte en migratie

TIEL - Alle gemeenten in Rivierenland zijn het afgelopen jaar gestegen in inwonersaantallen. Culemborg steeg van 28.555 inwoners naar 28.920 en maakte hiermee procentueel de grootste groei door: 1,3 procent. De gemeente wordt op de voet gevolgd door Neder-Betuwe, dat met een stijging van 1,2 procent van 24.034 naar 24.315 inwoners ging. De gemeenten die het minst hard stegen waren Buren en Tiel. Beiden lieten een groei van 0,6 procent zien. 

Rivierenland blijkt wederom geen krimpregio. Dat beeld rijst op uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tot 1 december 2019. De vijf gemeenten in het rivierengebied telden op 1 januari 2019 een inwonersaantal van 171.832. Begin december is dit aantal gestegen naar 173.322, een groei van 0,8 procent. De mijlpaal van 175.000 inwoners komt nadrukkelijk in zicht. De officiële jaarcijfers over geheel 2019 volgen binnenkort.

In de meeste gemeenten kwam dit door een natuurlijke aanwas: er werden meer baby’s geboren dan dat er mensen kwamen te overlijden. Behalve in Tiel, daar was opvallend genoeg de natuurlijke aanwas precies 0: 330 geboortes tegenover 330 overlijdens. 

Migratie

Gemeenten die het niet van een natuurlijke aanwas moeten hebben, groeien vooral door migratie. Dit zijn zowel mensen die vanuit een andere Nederlandse gemeente als vanuit het buitenland zijn komen wonen in het rivierengebied. Tiel is wat migratie betreft koploper: 2.156 mensen verhuisden naar deze gemeente. Hiervan was 32 procent immigrant.

Dat heeft onder meer te maken met vooral Oost-Europese arbeidsmigranten, die niet alleen in de fruitteelt in omliggende dorpen maar ook in de distributiecentra vaak werk vinden. Culemborg en Neder-Betuwe volgen met 1.494 en 1.029 nieuwe inwoners. In Culemborg was 14 procent immigrant, in Neder-Betuwe lag dat percentage op 20 procent. 

West Betuwe

De nieuwe gemeente West Betuwe is officieel de grootste in de regio. Na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal op 1 januari 2019 telde West Betuwe 50.697 inwoners. Op 1 december 2019 was dit aantal gestegen met 0,9 procent, naar 51.156. De voornaamste reden voor deze stijging is een combinatie van natuurlijke aanwas en migratie: dit was vrijwel gelijk in West Betuwe.

Het ziet er naar uit dat deze gemeente de komende jaren heel licht blijft groeien. Maar zakken onder de grens van 50.000 inwoners zit er de komende jaren zeker niet in. Dat zou consequenties hebben voor de inkomsten van de gemeente en het aantal raadszetels.

Bekijk hieronder hoe groot de bevolkingsgroei in jouw gemeente was in 2019:

  1. Drie oorlogsfoto's Rivierenland in de race voor landelijke tentoonstelling, keuze van de Commissaris sneuvelt

    Drie oorlogsfo­to's Rivieren­land in de race voor landelijke tentoon­stel­ling, keuze van de Commissa­ris sneuvelt

    TIEL/ZOELEN/CULEMBORG - Van de jonge Siem die op de trein naar Zweden wacht tot de Culemborgse synagogekoster die weer opduikt: ook in Rivierenland zijn bijzondere oorlogstaferelen vastgelegd. Drie ervan zijn nog in de race voor een plekje in de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Opvallend: de keus van Commissaris van de Koning John Berends, de Tielse ‘puinexpres’, is gesneuveld in de publieksronde.