Volledig scherm
Ter illustratie. © ANP XTRA

Tielenaar gaat fors meer ozb betalen om het financiële gat van de gemeente te dichten

Tiel gaat de ozb (onroerende zaakbelasting) met 7.5 procent verhogen om zo meer geld in het laatje te brengen. De gemeente kampt met hoge kosten, onder meer door dure jeugdzorg, en moet per jaar 2 tot 2.5 miljoen euro besparen.

Voor de eigenaar van een woning met een waarde van 250.000 euro betekent de ozb-verhoging een lastenstijging van 23 euro per jaar. 5 procent daarvan wordt gebruikt voor de dekking van de tekorten, de overige 2.5 procent komt in een investeringspotje voor later.

,,We hebben financieel een groot, structureel probleem’’, aldus wethouder Financiën Marcel Melissen. Hij wijst op de hoge kosten van het sociaal domein die daar grotendeels debet aan zijn. ,,De afgelopen jaren hebben we zo'n 12 miljoen structureel bezuinigd, dat vraagt veel van de samenleving.’’ En nu gaat de gemeente nóg een stapje verder. ,,We zitten al niet meer op het bot, maar in het beenmerg te peuren. Het is voor mij de ingewikkeldste bezuinigingsronde ooit.’’

Sociaal domein op de schop

,,Het onderzoek naar de situatie rond de jeugdzorg in Tiel is inmiddels afgerond’’, aldus wethouder Carla Kreuk (sociaal domein en gezondheidszorg). ,,De rode draad: de kosten stijgen, maar Tiel kent gewoon veel kinderen die in de jeugdzorg zitten.’’ De gemeente krijgt naar eigen zeggen te weinig geld van het Rijk voor zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Volgens Kreuk is er een herinrichting van het sociale domein nodig om de kosten terug te dringen. De gemeente doet dat onder meer door de nulde- en eerstelijns zorg te vereenvoudigen. ,,Vanaf 2023 moet dat een structurele bezuiniging van 900.000 euro opleveren’’, aldus Kreuk. Om geld vrij te maken voor dat idee, wordt er 10 procent gekort op het budget voor de tweedelijns zorg.

De gemeente heeft ook op andere vlakken gekeken waar geld te besparen valt. Zo wordt er een structurele bezuiniging op het Cultuurbedrijf voorgesteld van 150.000 euro per jaar. Ook kan het gebeuren dat sportverenigingen wordt verzocht de gemeentelijke taken bij binnen- en buitensportaccomodaties zelf uit te gaan voeren. Verder wil het college onder meer de prijs van een veerpontkaartje tijdens Appelpop met 1 euro verhogen (goed voor een extra 8.000 euro) en vrijdagmiddag de gemeentetelefoon ‘sluiten', goed voor een besparing van 20.000 euro per jaar vanaf 2020.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen van het college.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Drie oorlogsfoto's Rivierenland in de race voor landelijke tentoonstelling, keuze van de Commissaris sneuvelt

    Drie oorlogsfo­to's Rivieren­land in de race voor landelijke tentoon­stel­ling, keuze van de Commissa­ris sneuvelt

    TIEL/ZOELEN/CULEMBORG - Van de jonge Siem die op de trein naar Zweden wacht tot de Culemborgse synagogekoster die weer opduikt: ook in Rivierenland zijn bijzondere oorlogstaferelen vastgelegd. Drie ervan zijn nog in de race voor een plekje in de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Opvallend: de keus van Commissaris van de Koning John Berends, de Tielse ‘puinexpres’, is gesneuveld in de publieksronde.