Volledig scherm
PvdB, VVD en PvdA ondertekenen het coalitieakkoord met de toekomstplannen voor Tiel. © Raphael Drent

Weinig geld voor mooie nieuwe plannen in Tiel

TIEL - Het ziet ernaar uit dat investeringen in de openbare ruimte, sportvoorzieningen of het ambtenarenkorps in Tiel niet snel van de grond komen. De financiële situatie van de gemeente is een stuk minder rooskleurig dan gedacht.

In de eerste voortgangsrapportage van de gemeente Tiel zijn voor bijna 8 ton aan tegenvallers vermeld. De stad betaalt fors meer aan met name de GGD en Veilig Thuis, de Veiligheidsregio en de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Hogere tarieven voor de huishoudelijke hulp leveren jaarlijks een extra kostenpost van 130.000 euro op. Ook moest er een ton extra worden uitgetrokken voor de inspectie van gebouwen op een mankement dat elders in het land opdook. 

Structureel tekort

Quote

Het is onwaar­schijn­lijk dat wensen zoals renovatie van het honkbal­veld van De Panters en het Cruyff Court, een extra veld voor Theole of bijdragen aan diverse projecten in de binnenstad gehono­reerd kunnen worden.

Menno Provoost

Voor de komende jaren is er nu een structureel tekort van 560.000 euro. Om de begroting sluitend te krijgen, zijn plannen van het nieuwe stadsbestuur voor 2019 zoals de aanschaf van een extra veegwagen, het aanstellen van een stadsmakelaar en bijna 4 ton om de ambtelijke organisatie te versterken vooralsnog geschrapt. Het is onwaarschijnlijk dat andere bestaande wensen zoals renovatie van het honkbalveld van De Panters en het Cruyff Court, een extra veld voor Theole of bijdragen aan diverse projecten in de binnenstad gehonoreerd kunnen worden.

Ook na inzet van ruim 8 ton uit de reserve, zijn in 2019 alleen 9.000 euro voor startersleningen blijven staan. Daar moet wel bij aangetekend worden dat het nieuwe college standaard een miljoen extra heeft gereserveerd voor tekorten in de zorg. 

Ombuigingen

,,Het is heel erg jammer dat we niet meteen met onze ambities aan de slag kunnen", reageert de nieuwe wethouder van financiën Marcel Melissen. ,,Maar we moeten de tering naar de nering zetten. De komende periode gaan we zoeken naar ombuigingen of het verwerven van extra middelen." 

Melissen heeft er wel vertrouwen in dat dit lukt. ,,De begroting voor 2019 wordt pas in november echt vastgesteld, er kan in die tijd nog veel veranderen. Als het geld er is willen we in ieder geval de veegwagen en de stadsmakelaar." 

In de coalitieonderhandelingen is volgens Melissen niet gesproken over op welke zaken eventueel bezuinigd kan worden. ,,We zijn vertrokken vanuit een positief perspectief en dat is pas recent tegengevallen. We hebben nog niet veel tijd gehad om daarop te anticiperen."

De gevolgen van de meicirculaire waarin staat hoeveel geld gemeenten van het Rijk krijgen, zijn ook nog niet in de cijfers verwerkt. Landelijk is het beeld dat dit tegenvalt, maar het is nog niet bekend wat het precies voor Tiel betekent.  

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement