Volledig scherm
Het blauwe gebouw. © Bas Vermeer

Actiegroep: lot Blauwe Gebouw al in achterkamertjes bezegeld

TILBURG - Behoud van het Blauwe Gebouw heeft vooralsnog geen eerlijke kans gekregen. Met een 'geheime afspraak' tussen de gemeente en eigenaar Bak Beheer is in 2013 het lot al bezegeld.     

Dat betoogt de Actiegroep tot Behoud van het Blauwe Gebouw in een open brief aan onder meer de gemeenteraad. Ze citeert uit een mail uit 2013 van de gemeente aan Bak Beheer. 

Beide partijen sloten destijds een intentieverklaring, zo blijkt uit die mail. De gemeente beloofde mee te werken aan een verruiming van het bestemmingsplan voor deze locatie. In ruil daarvoor zou Bak zijn bezwaar intrekken tegen de bouwvergunning voor het nieuwe UWV-kantoor aan de Burgemeester Brokxlaan en twee stroken grond leveren voor aanleg van deze laan. 

,,Vanwege het ontbreken van een beschermde status van het pand, de afspraken in de intentieverklaring, het feit dat de gemeente geen eigenaar is van het pand en gelet op de jarenlang uitgesproken wens van de eigenaar ziet het college weinig mogelijkheden om het pand te behouden. Desalniettemin gaan wij wel in gesprek met de eigenaar om te bezien in hoeverre er meer mogelijkheden zijn dan alleen slopen", zo staat ook in de mail. 

Niet haalbaar

B en W besloten onlangs dat het gebouw tegen de grond mag. Renovatie zou niet realistisch zijn. Over het stedenbouwkundig plan voor nieuwe invulling overlegde de gemeente met een plangroep van omwonenden. Die zegt zich echter ook niet serieus genomen te voelen. ,,Sloop van het gebouw was uitgangspunt van dat overleg. Pas vorige week hebben wij vernomen van het onderzoek van Heemschut over de waarde van het gebouw en van het alternatief voor behoud", zegt Renata van Rijsoort.

De actiegroep pleit bij de gemeenteraad alsnog voor aan faire kans voor haar alternatieve plan. ,,Ook met onze opzet is een goed rendement te behalen", stelt  Tom Pijnenburg namens de groep. Komende dinsdag wordt het plan toegelicht aan raadsleden.   

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Tilburg