Volledig scherm
© joris buijs / pve

In Goirle stapelen de tekorten zich op. Tegenslag na tegenslag

GOIRLE - De tekorten in Goirle stapelen zich op. Na het rampjaar 2019 waarover de gemeente 3,5 miljoen euro in het rood staat,  dient zich voor 2020 ook een tekort van zeker drie miljoen aan. Goirle teert in op de reserves. Daar zit straks minder dan twee miljoen in. Dat is onder de kritische ondergrens voor de gemeentelijke weerstandsreserves. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van wethouder Johan Swaans (VVD, financiën).

Het was al duidelijk dat Goirle over 2020 anderhalf miljoen in de min zou komen te staan. De tekorten zijn grotendeels het gevolg van de hoge uitgaven voor de WMO en Jeugdzorg. In de Burap, de Bestuursrapportage, zijn deze cijfers doorberekend naar het eind van het jaar en zijn begroting en realiteit met elkaar vergeleken.  Het tekort zal minimaal verdubbelen, naar drie miljoen, zo is berekend. 

Ook tekorten door coronacrisis

,,Dit is pijnlijk", aldus Swaans. ,,Een slechte boodschap.” Door de coronacrisis zal het tekort nog meer toenemen. Dat risico is in de cijfers nog niet doorberekend. Swaans geeft een voorbeeld: ,,Door het coronavirus gaat de kermis dit jaar niet door, maar we hebben daar al wel 75.000 euro aan kosten voor gemaakt.”

Om de tekorten het hoofd te bieden moet de gemeenteraad ingrijpende keuzes maken: bezuinigen en/of de belastingen en leges verhogen. Deze week sprak de raad over de begroting 2021 en tastte af welke mogelijkheden er zijn om te besparen. 

Opmerkelijk

Stijn van den Brekel (SP) lanceerde een opmerkelijk voorstel, maar kreeg van geen enkel andere partij steun. ,,We hebben grote tekorten op de Jeugdzorg omdat het Sterk Huis in Goirle staat. Laten we dat huis aan Tilburg schenken door middel van een grenscorrectie. Een Tilburgse enclave in Goirle.” 

Quote

Schenk het Sterk Huis aan Tilburg door middel van een grenscor­rec­tie. Een Tilburgse enclave in Goirle.

Stijn van den Brekel, SP-raadslid

Meerdere partijen overwegen om een niet sluitende begroting te accepteren, maar wethouder Swaans raadde dat af omdat de provincie dat niet zou accepteren en de gemeente onder curatele zou kunnen stellen.

Vier scenario's

B en W formuleerden vier scenario's om het tekort het hoofd te bieden. Onder meer hogere belastingen of het verkopen van sportvelden aan de verenigingen. Daar is binnen de politiek nog geen overeenstemming over. Behalve over optie 3 is meer eendracht: het drastisch verkleinen van de gemeentelijke overheid wil niemand.

 De VVD is weliswaar principieel voorstander van een kleine overheid, maar de andere fracties vrezen dat een terugtrekkende overheid uiteindelijk leidt tot het opheffen van de zelfstandigheid van Goirle  en herindeling bij Tilburg.

Over het verhogen van de ozb denken de raadsfracties verdeeld. Voor D66 en SP is dat bespreekbaar, Lijst Riel Goirle wikt en weegt, de VVD vindt dat de sterkste schouders al genoeg dragen en is tegen. 

Appartementen Jan van Besouw

Bezuinigen op uitgaven voor WMO en Jeugdzorg wordt door meerdere partijen omarmd. Daarbij kijken ze onder meer naar de werkwijze in West-Brabant en andere gemeenten in het land. Het bouwen van appartementen in een deel van Jan van Besouw is ook een optie die op tafel kwam.

Het is de bedoeling dat een burgerpanel de raad adviseert bij het nemen van maatregelen. De raad kan zich daar weliswaar in vinden, maar is van mening dat zo’n panel een betere afspiegeling van de samenleving moet zijn dan tijdens de vorige bezuinigingsronde. Toen zaten er veel mensen uit de achterban van politieke partijen in dat panel. De raad moet binnenkort knopen doorhakken.

In samenwerking met indebuurt Tilburg