Volledig scherm
Drukte op de Rhenense Rijnbrug. © William Hoogteyling

Advies Rijnbrug Rhenen: twee keer twee rijstroken

Maak twee keer twee rijstroken op de Rhenense Rijnbrug. Dat is het advies dat de Stuurgroep Rijnbrug uit heeft gebracht over de aanpak van de filegevoelige brug. Als de provincies ja zeggen, zou die aanpassing in 2023 klaar kunnen zijn.

Dan moet er overigens nog wel veel geld gevonden worden. De brug bestaat nu uit twee rijstroken en in de spits staat het verkeer er vaak vast.

66 miljoen

De kosten van de verbreding van de Rijnbrug zijn met 66 miljoen (inclusief 9 miljoen BTW) hoger dan de eerder geraamde 25 miljoen euro. Daarvan zouden de beide provincies elk 10 miljoen betalen en de regio’s Food Valley en Rivierenland zouden de resterende 5 miljoen moeten opbrengen.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven maximaal 6 miljoen beschikbaar te stellen. Van dat bedrag moet nog wel het onderhoud aan de huidige constructie in de komende jaren worden betaald. Voor de resterende 35 miljoen zoeken de provincies nog dekking.

In de Stuurgroep zijn de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, de regio’s Rivierenland en FoodValley en de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Neder-Betuwe en Buren vertegenwoordigd. Provinciale Staten van beide provincies moeten volgend jaar over het plan en de financiering ervan een besluit nemen.

Fietsoversteek

De provincie Utrecht wil de oversteek voor fietsers van de provinciale weg N233 bij de Achterbergsestraatweg veiliger maken door het aanleggen van een fietstunnel. De kosten daarvan zijn geraamd op 10 miljoen euro. De provincie en de gemeente Rhenen zouden elk de helft van de kosten voor hun rekening moeten nemen. 

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht