Volledig scherm
Boze agrariërs legden in augustus vorig jaar het verkeer over de Achterdijk al eens korte tijd stil, uit protest tegen het plan hier een spitsknip aan te brengen. © William Hoogteyling

Bunnik en Houten houden vast aan omstreden spitsknip in de Achterdijk

De afsluiting van de Achterdijk in Bunnik voor spitsverkeer van en naar Utrecht moet er toch komen, ondanks fel verzet hiertegen van agrariërs in het buitengebied tussen de gemeenten Houten en Bunnik.

De voorgestelde spitsknip staat nog onverkort vermeld in de bestuursovereenkomst die de provincie Utrecht en de beide gemeenten hebben gesloten over het autkoluw maken van het buitengebied.

De spitsknip wordt aangebracht ter hoogte van de Marsdijk in Bunnik. Dat is vlak bij het buurtschap Vechten en het Fort bij Vechten met daarin het Waterliniemuseum. 

Verkeer vanuit de stad Utrecht rijdt nu nog over de Koningsweg via de Achterdijk het achterland van Houten en Bunnik binnen, en vice versa. Deze route gaat met de komst van de spitsknip dicht tijdens spitsuren, om daarmee sluipverkeer tegen de gaan. Dat sluipverkeer zorgt voor een steeds grotere verkeersdruk op de overwegend smalle wegen tussen Bunnik en Houten. Die zijn hierop onvoldoende berekend.

Gedupeerd

Eén van de agrariërs die zich gedupeerd voelen, is fruitteler Westeneng die tevens een plattelandswinkel aan de Achterdijk heeft. De knip in de Achterdijk komt vlak bij zijn bedrijf te liggen. Veel van zijn klanten rijden aan het einde van de dag, op weg naar huis, nog even langs de landwinkel om verse producten te kopen, maar dat zou dan straks niet meer kunnen. Westeneng vreest daardoor een flinke strop in zijn bedrijfsvoering. Ook andere ondernemers vrezen hun verslechterende bereikbaarheid in de portemonnee te gaan voelen.

Het verkeersplan werd eind vorig jaar tijdens een informatieavond in Bunnik openbaar gemaakt. Toen werd ook het idee gelanceerd fietsers een eigen, vrijliggend pad te gunnen tussen Houten en Odijk. Zij worden daarmee van de bestaande provinciale verbinding, de N410, afgehaald.

Limesbaan

Belangrijk onderdeel van de bestuursovereenkomst is het mogelijk maken van de oostelijke ontsluiting van Houten op de A12. Hierover is overigens al overeenstemming bereikt het Rijkswaterstaat. Op dit moment kan de Limesbaan, de in 2015 geopende provinciale weg tussen Houten en de A12, alleen worden gebruikt als ontsluitingsroute van en naar Utrecht. Op termijn kan er via deze route dan ook richting Arnhem worden gereden. In de verdere toekomst, zo wordt gehoopt, wordt de aantakking ‘volledig’ en kan ook verkeer komende uit de richting Arnhem hier afslaan naar Houten.

De bedoeling van de Limesbaan was veel sluipverkeer uit het buitengebied weg te halen, maar in de praktijk bleef dat bij de verwachting achter. Het bleek nodig nog een reeks maatregelen te treffen, zoals de spitsknip in de Achterdijk. Het vrijliggende fietspad van Houten naar Odijk komt er vooral om de veiligheid van de fietsers te dienen, die nu aangewezen zijn op de zeer drukke N410 tussen Houten en Odijk.

Onderzoek

In de bestuursovereenkomst, die nog wordt voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, wordt verder een onderzoek aangekondigd naar de verkeersveiligheid in het tunneltje bij Vechten onder de A12 door. Bovendien moet de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum voor touringcars worden verbeterd, via de zuidelijke parallelweg van de A12 tussen de N229 en de Achterdijk.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht