Volledig scherm
Burgemeester Jan van Zanen. © Foto Ruud Voest

Burgemeester sluit serie woningen: mag dat zomaar?

In iets meer dan een maand tijd zijn in Utrecht zeker vijf woningen gesloten door burgemeester Jan van Zanen. Mag dat zomaar?

Waarom moesten de woningen op
slot?

In twee gevallen besloot Van Zanen tot onmiddellijke sluiting na de vondst van hennepplanten in de woningen: aan de Rooseveltlaan en aan de Van Eysingalaan. Aan de Gasperilaan ging ook een woning voor 12 maanden dicht, hier na de vondst van slechts 1,7 gram cocaïne in een huis waarvandaan iemand een drugsnetwerk zou hebben geleid. En ook jongensprostitutie in twee woningen vormde voor Van Zanen aanleiding tot een slot. In het laatste geval wilde hij onder meer herhaling en overlast voor de buurt voorkomen. Rond de hennep was brandgevaar en overtreding van de Opiumwet aan de orde en bij de cocaïnezaak was een voornaam argument om ‘drugstoeristen’ uit de buurt te weren.

Mag Van Zanen zelfstandig
overgaan tot sluiting?

Ja. Sinds 1 juli vorig jaar is de wet bovendien zo aangepast dat woonoverlast eenvoudiger te bestrijden is voor burgemeesters. Zij hebben meer mogelijkheden gekregen om drastische maatregelen te nemen. Volgens de Opiumwet (Wet Damocles) hoeft om over te kunnen gaan tot sluiting niet te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. Aanwezigheid van drugs boven de normen voor eigen gebruik kan voldoende zijn. Bij harddrugs zoals cocaïne gaat dit om maximaal 0,5 gram, bij softdrugs zoals hennep om 5 gram. Uit jurisprudentie blijkt dat burgemeesters en rechters keihard oordelen om drugscriminaliteit te bestrijden. Afgelopen jaren sloten verspreid in het land zo vele honderden woningen tijdelijk.

De burgemeester gaat dus niet over tot woningsluiting bij burenruzies?

Nee. Wel kan hij in geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld of wanneer de situatie ernstig is iemand tijdelijk uit huis plaatsen, voor een afkoelingsperiode. Dit gaat om een periode van tien dagen die kan worden verlengd tot vier weken. Hiervoor gelden strenge eisen. Bij uit de hand gelopen burenruzies beslist in sommige gevallen een rechter in kort geding. Bijvoorbeeld als een woningcorporatie geen andere uitweg meer ziet dan een stap naar de voorzieningenrechter bij een jarenlang slepend conflict.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht