Volledig scherm
De kinderopvang aan de Televisiebaan in IJsselstein. Inzet: Wethouder Anastasia van der Lugt © Marnix Schmidt / William Hoogteyling

Burger krijgt niets te zien van rapport over IJsselsteinse wethouder

Het vervolgonderzoek waarin gekeken wordt of wethouder Anastasia van der Lugt de afspraken over het op afstand zetten van haar bedrijfsmatige activiteiten heeft opgevolgd, verdwijnt in de achterkamertjes van de IJsselsteinse politiek. Het rapport wordt niet openbaar en er volgt ook geen openbaar debat over de uitkomsten van het rapport.

In een gezamenlijke verklaring van college en seniorenconvent (het overleg van alle fractievoorzitters) wordt aangegeven dat met het niet openbaar maken van het vervolgonderzoek het advies van de burgemeester wordt gevolgd, die aangaf het vervolgonderzoek net zo te willen behandelen als het onderzoek naar de benoeming van de wethouders. Ook dat was destijds niet openbaar. Bij de benoeming van Van der Lugt tot wethouder stelde de commissie ‘geen bezwaar’ te hebben tegen benoeming, mits de aanbevelingen uit het rapport zouden worden uitgevoerd.

Noodzaak ontbreekt

Of dit is gebeurd, zal de IJsselsteinse burger nooit officieel te weten komen. Volgens de opstellers van de verklaring is het ook niet meer relevant: ,,Door het terugtreden van wethouder Van der Lugt ontbreekt de noodzaak om vast te stellen of wethouder Van der Lugt de vastgestelde afspraken heeft opgevolgd en wat de betekenis hiervan is voor het wethouderschap.” Het rapport wordt wel vertrouwelijk ter inzage gelegd voor de raadsleden zodat de raad en de leden van de commissie Geloofsbrieven hiervan kunnen leren.

Paul Nieveen van Dijkum, fractievoorzitter van de PvdA, vindt de gang van zaken ‘slecht voor de geloofwaardigheid van de IJsselsteinse politiek’. ,,Ik kan me voorstellen dat deze gang van zaken de benadeelde burgers een heel onbevredigend gevoel geeft.” Terugkijkend op de commissie Bestuur van vorige week donderdag, waar Van der Lugt zwaar onder vuur kwam te liggen, vindt Nieveen van Dijkum dat het beter was geweest als de commissie Geloofsbrieven over dit vervolgonderzoek aan de raad had gerapporteerd. 

‘Niets meer te halen’

Marianne Mols, fractievoorzitter van GroenLinks, die net als Nieveen van Dijkum vorige week donderdag pleitte voor een tijdelijk terugtrekken van Van der Lugt, snapt eveneens het onbevredigende gevoel voor de burger. Volgens haar is de kous nu echter af: ,,Ten eerste omdat Van der Lugt haar portefeuille heeft neergelegd, ten tweede omdat er voor ouders en medewerkers niets meer te halen is.” 

Edwin Tas, fractievoorzitter van het CDA, begrijpt dat het vervolgonderzoek niet openbaar is. ,,Dat was bij het eerste onderzoek ook niet zo en je kunt niet halverwege de spelregels veranderen. We moeten er echter wel van leren om bij een volgende wethoudersbenoeming naar buiten toe zo transparant mogelijk te zijn.”

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht