Buurt strijdt voor behoud historisch bosje aan Handelskade in Nieuwegein

VideoDe gemeente Nieuwegein wil veertien eengezinswoningen bouwen op een stuk braakliggend terrein aan de Handelskade in Vreeswijk. Hiervoor moet een aanliggend natuurgebied met inheemse bomen en struiken tegen de vlakte. Een juweeltje voor de buurt en een walhalla voor vogels. Omwonenden en andere liefhebbers strijden voor behoud van het bos.

De bewoners vinden dat de gemeente met deze plannen onzorgvuldig en nalatig is. Er is volgens hen onvoldoende rekening gehouden met het historische karakter en de functie van het kleine natuurgebied ten zuiden van Nieuwegein. 

Het is vanaf 1966 aangelegd door de Nieuwegeinse ornitholoog (vogelkundige) Sjoerd Braaksma. Hij kreeg het stuk gemeentegrond 52 jaar geleden in bruikleen van de toenmalige gemeente Vreeswijk, het tegenwoordige Nieuwegein. Braaksma ontwikkelde aan de Handelskade een natuurgebied met verschillende inheemse bomen, struiken, struwelen en vogelbosjes. Hij bleef het bos ontwikkelen tot zijn dood in 1999. De Vreeswijker was door zijn werk bekend in heel Nederland en werd ervoor geridderd.

Familieleden van Braaksma en buurtgenoten willen dan ook niets horen over het mogelijk verdwijnen van het natuurgebied aan de Handelskade. Ze hebben zich verenigd in de belangengroep 'Behoud Bos van Braaksma'. „Het bos is ontwikkeld op gemeentegrond, maar Braaksma kreeg het in de jaren zestig in bruikleen. Daarvoor is destijds ook een overeenkomst gesloten”, zegt buurtgenoot Piet van Rheenen van de belangengroep. „De huidige gemeente Nieuwegein was deze overeenkomst 'vergeten'. Bij de ontwikkeling van de plannen kwam deze niet ter sprake en werd er te makkelijk over onze belangen heengestapt.”

Een paar huizen minder

De nieuwe woningen zijn bedacht op het voormalige terrein van kermisexploitatiebedrijf Verdonk aan de Handelskade. Verdonk is dit jaar gestopt met zijn activiteiten, omdat er geen opvolging is. Hij heeft de grond verkocht aan de gemeente en in oktober dit jaar wordt het leeg opgeleverd. Nieuwegein wil er met projectontwikkelaar Samen Thuis veertien huizen op bouwen. 

Van Rheenen: „Het bos maakt slechts een klein deel uit van het totale bouwterrein. Met een kleine aanpassing van het bouwplan kun je er ook twaalf huizen in plaats van veertien bouwen. De nieuwe bewoners kunnen dan profiteren van het wonen tegen een groene achtergrond en wandelaars langs de Wiersdijk kunnen dan blijven genieten van het bos en de vogels.”

Hij vervolgt: „De grond van het bosgebied zou ooit bestempeld zijn voor ontwikkeling van woningbouw. Maar het bestemmingsplan is nooit opnieuw bekeken en het gebied heeft in de loop der jaren toch een enorme metamorfose ondergaan. Ik kreeg te horen dat de gemeente dit allemaal niet wist. Ik noem dat nalatig en onzorgvuldig.”

Reactie gemeente

Op 4 september aanstaande is er een inspraakavond over de plannen aan de Handelskade. De gemeente Nieuwegein geeft aan te weten van de discussie over de plannen, maar kan er inhoudelijk niet op reageren. Volgens de gemeente is het terrein van de kermisexploitant inclusief het bos sinds de jaren tachtig als te ontwikkelen kansrijke woningbouwlocatie aangemerkt. Nieuwegein zegt in goed contact te staan met de familie Braaksma en Piet van Rheenen. Verder wijst de gemeente erop dat het plan nog in ontwikkeling is en dat belanghebbenden erop kunnen reageren.

Volledig scherm
Piet van Rheenen is voorzitter van de Belangengroep Behoud Bos van Braaksma. © Koen Laureij

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht