Volledig scherm
De renovatie van het centrumgebied is iets over de helft. © Boas Photo

Centrumplan Zeist drie miljoen duurder dan begroot

De renovatie van het centrumgebied in Zeist valt 2,8 miljoen euro duurder uit dan berekend. Al aan het begin van dit jaar wist de gemeente dat het omvangrijke project veel duurder zou zijn dan begroot. Als redenen voor de extra kosten worden extra wensen uit de omgeving, de langlopende rechtszaak en een te krappe en ambitieuze planning genoemd.

De gemeente is momenteel over de helft met de renovatie van het centrumgebied. Het marktplein is gerealiseerd, de tunnel bij de muziekschool is verleden tijd, de 1e Hogeweg en Slotlaan zijn grotendeels af. De grootste kostenpost komt voort uit extra wensen vanuit bewoners en winkeliers die in het projectgebied wonen. In totaal heeft de gemeente bijna 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in bijvoorbeeld extra groenbakken langs de straten, vergroening van het Emmaplein en andere verfraaiingen.

Verkeersbesluiten

Een andere bijzondere kostenpost van drie ton komt voor uit de langslepende rechtszaak die momenteel loopt over het centrumplan. Door een wisseling van rechters op de complexe zaak over genomen verkeersbesluiten, is er nog geen uitspraak. Daardoor loopt het project volgens de gemeente erg uit. Daardoor moeten delen van de werkzaamheden worden uitgesteld en moet er langer een projectteam in de lucht worden gehouden.

Om de overlast voor bewoners en ondernemers te beperken tijdens de werkzaamheden, worden projecten vaak in kleine stukken uitgevoerd en wordt er langer doorgewerkt om een klus wat sneller af te ronden. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen bijna drie ton.

Herinrichten

Een laatste flinke kostenpost heeft te maken met het herinrichten van wegen die grenzen aan het projectgebied. Volgens de gemeente zijn deze ingrepen nodig om 'ongewenste neveneffecten van het verkeersplan Centrumvisie zoveel als mogelijk tegen te gaan.' Daaronder valt ook het herinrichten van de kruising Bergweg/Jacob van Lenneplaan. Daar is de hele voorrangssituatie aangepast. De gemeente is nu in overleg met omwonenden en bedrijven of de oude situatie moet worden hersteld.

Volgens de gemeente is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de extra kosten. De planning van het omvangrijke project was té ambitieus en de voorbereidingstijd te krap. Als er meer tijd in de voorbereiding was gaan zitten, dan had dit tijdens de uitvoering tot minder meerwerk geleid. Ook de samenwerking met de aannemer die het project uitvoert, gaat volgens de gemeente moeizaam. Meerwerk moet snel worden uitgevoerd omdat bewoners en ondernemers er geen hinder van mogen ondervinden. Daardoor wordt het werk snel uitgevoerd, maar wordt er pas achteraf onderhandeld over de kosten.

Morgenavond vindt er een Ronde Tafel plaats over dit onderwerp. Op 10 juli worden de extra kosten in de gemeenteraad behandeld.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht