Volledig scherm
De kinderopvang aan de Televisiebaan in IJsselstein. Inzet: Wethouder Anastasia van der Lugt. © Marnix Schmidt / William Hoogteyling

Commissie uit zware kritiek op rol IJsselsteinse wethouder in kinderopvang

Wethouder Anastasia van der Lugt (VVD) van IJsselstein heeft flink wat kritiek over zich heen gekregen tijdens een vergadering van de gemeentelijke commissie Bestuur. Daarin werden haar bedrijfsmatige activiteiten in de kinderopvang in IJsselstein besproken, die ze ook na haar benoeming nog uitgevoerd zou hebben. 

Twee partijen in de raad – GroenLinks en PvdA, goed voor 3 van de 23 zetels – willen dat ze haar wethouderstaken tijdelijk neerlegt. Dit in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek of de wethouder voldoende afstand heeft genomen van haar bedrijfsmatige kinderopvangactiviteiten. 

Van der Lugt zelf was niet aanwezig bij de vergadering. Zij geeft geen gehoor aan de oproep om haar taken neer te leggen. Volgens haar is er geen feitelijke onderbouwing van de juistheid van de aantijgingen. 

De andere partijen, inclusief collegepartijen VVD en LDIJ, zijn ook kritisch, maar willen de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Dat onderzoek is in gang gezet nadat ouders en medewerkers van de kinderopvang Kaatjes Kameraadjes, die deze week de politiek toespraken, grote vraagtekens hadden gezet over de gang van zaken. Zo hadden ze onder meer kritiek op de arbeidscontracten en de in hun ogen soms onverantwoorde wijze waarop met kinderen werd omgegaan. Daarbij trok, ondanks het inzetten van een interim-manager, Van der Lugt zelf nog steeds aan de touwtjes, menen ouders en medewerkers.

Integriteitstoets

Het onderzoek werd in gang gezet door burgemeester Patrick van Domburg, op verzoek van Van der Lugt zelf. Het wordt uitgevoerd door het bureau Necker van Naem, een adviesbureau voor de overheid. Het bureau is nu gevraagd om te onderzoeken of Van der Lugt sinds haar benoeming adequaat afstand heeft genomen van haar bedrijfsmatige activiteiten. Necker van Naem deed eerder een uitgebreide integriteitstoets van Van der Lugt en zag toen geen belemmeringen voor haar benoeming. Zowel commissielid Tiemen van der Worp (PvdA) als Joeri Eijzenbach (D66) vinden het vreemd dat het onderzoeksbureau de ouders en medewerkers niet heeft gesproken.

Van der Worp: ,,Wethouders hebben niet alleen te maken met formele kaders, maar hebben ook een moreel kompas en een morele verantwoordelijkheid.” Van der Lugts vergaande betrokkenheid bij het kinderopvangbedrijf werd beaamd door commissielid Menso Bosma van GroenLinks, die onderzoek deed bij de Kamer van Koophandel. Bosma vindt het daarom raadzaam dat Van der Lugt haar wethouderstaken tijdelijk neerlegt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. 

Intimidatie

Quote

Wethouders hebben niet alleen te maken met formele kaders, maar hebben ook een moreel kompas en een morele verantwoor­de­lijk­heid

Tiemen van der Worp (PvdA)

Bosma nam het Van der Lugt ook erg kwalijk dat ze heeft geprobeerd een van de criticasters, Nathalie Kriek, juridisch de mond te snoeren: ,,Er zijn pogingen tot intimidatie gedaan, en ook dat moet worden onderzocht.”

Robert Pape (ChristenUnie) gaf aan dat zijn partij zich naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wil beraden over de gevolgen voor wethouder Van der Lugt. Saskia van Dijk (VVD) sloot zich daarbij aan, evenals Marius Willems (LDIJ) en Edwin Tas (CDA). 

Vervolgstappen

Burgemeester Patrick van Domburg wees in een reactie op het al genoemde feit dat er op 7 juni geen belemmeringen waren voor de benoeming van Van der Lugt, na de integriteitstoets van Necker van Naem en een onderzoek van de geloofsbrieven door de raad. Van Domburg zei de resultaten van het nieuwe onderzoek van Necker van Naem een uur voor de vergadering te hebben ontvangen, maar besloot de uitkomsten nog niet te delen. ,,Ik ga het bestuderen en me als portefeuillehouder integriteit beraden over vervolgstappen.”

Van der Lugt reageert zelf alleen schriftelijk op de kritiek. Ze meldt ‘met grote verbazing en teleurstelling’ kennis te hebben genomen van de boodschap van de insprekers tijdens de vergadering, waarin volgens haar ‘zonder blikken of blozen mijn integriteit te grabbel werd gegooid voor de samenleving’. Volgens haar is er geen feitelijke onderbouwing van de juistheid van de aantijgingen.

,,De komende dagen ga ik mij oriënteren op het rechtzetten van de onjuistheden die over mijn persoon naar buiten zijn gebracht”, aldus Van der Lugt.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht