Wethouder Herman Geerdes (rechts) steekt de stekker in het stopcontact voor een recent bouwproject,  het duurzame buurtje De Kiem van Houten.
Volledig scherm
Wethouder Herman Geerdes (rechts) steekt de stekker in het stopcontact voor een recent bouwproject, het duurzame buurtje De Kiem van Houten. © Ricardo Smit

Coronacrisis bemoeilijkt inspraak: Houten houdt plan voor 5000 woningen nog onder de pet

De vraag waar in Houten de komende jaren 4000 tot 5000 woningen gebouwd kunnen worden en aan welke woningen dan vooral behoefte bestaat, blijft voorlopig nog onbeantwoord. 

Burgemeester en wethouders hebben de plannen hiervoor weliswaar gereed, maar de coronacrisis weerhoudt het gemeentebestuur ervan deze nu naar buiten te brengen.

Verbod

Dat heeft alles te maken met de beloofde inspraak op deze zogenoemde Ruimtelijke Koers. Aangezien bijeenkomsten tot 1 juni aanstaande niet zijn toegestaan, kan er in die periode ook geen inspraakbijeenkomst voor bewoners en betrokken organisaties worden gehouden. De gemeente zoekt daarom naar vervangende (vooral digitale) wegen om de inspraak al eerder vorm te kunnen geven. Dit zorgt volgens een woordvoerster ‘voor enige vertraging’.

De Ruimtelijke Koers is niet alleen door ambtenaren en wethouders van de gemeente Houten gemaakt. Er ging vorig jaar een uitgebreid participatietraject aan vooraf, met verschillende bijeenkomsten, fietstochten langs potentiële bouwlocaties en online enquêtes. In totaal lieten drieduizend Houtenaren van zich horen. 

Nu het plan klaar is, hecht het college van b en w ook aan goede en uitgebreide publieke inspraak. Hoe dat precies georganiseerd moet worden en wanneer het conceptplan dan wél kan worden gepresenteerd, daarover wil het gemeentebestuur op 7 april een besluit nemen.

Bevolkingsgroei

Er wordt niet alleen in Houten gekeken naar woningbouwlocaties. In de stad Utrecht en andere omliggende gemeenten wordt gezocht naar locaties waar tot 2040 tienduizenden woningen gebouwd kunnen worden. In deze hele regio wordt het woningtekort geraamd op minstens 100.000.  De bouw van dergelijke grote aantallen huizen heeft, vanwege de bevolkingsgroei die dat oplevert, uiteraard ook effect op zaken als werkgelegenheid en verkeer en (openbaar) vervoer in de Utrechtse regio. 

In de hal van het gemeentehuis van Houten zou na de presentatie een doorlopende expositie ingericht waarin ‘op aansprekende en begrijpelijke wijze’ de hoofdlijnen van de Ruimtelijke Koers uit de doeken worden gedaan. Mogelijk kan verantwoordelijk wethouder Herman Geerdes (VVD) de gemaakte keuzes nog nét bestuurlijk toelichten; hij vertrekt eind april en begint op 1 mei aan een nieuwe baan buiten de Houtense politiek.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht