Volledig scherm
© shutterstock

Culemborgers gevraagd mee te denken over pijnlijke bezuinigingen

3 miljoen euro, dat is het bedrag waar de gemeente Culemborg en haar inwoners de komende maanden naar op zoek moeten. De stad daagt inwoners en instellingen uit vanaf 4 februari met suggesties te komen.

De bezuiniging van 3 miljoen euro op een begroting van 81 miljoen is nodig om het huishoudboekje van Culemborg ook na volgend jaar sluitend te krijgen. Zonder bezuinigingen dreigt vanaf 2022 een tekort van ruim 2,3 miljoen euro.

Belangrijkste oorzaak zijn de almaar groeiende kosten voor jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die sinds enkele jaren voor rekening van de gemeenten komen. Daarmee was vorig jaar naar schatting van de gemeente 11 miljoen euro gemoeid. Dit en volgend jaar ontvangen de gemeenten daarvoor nog extra geld van het rijk, voor de jaren daarna is dat onzeker. Ook mist de gemeente vanaf 2022 de inkomsten van precariobelasting voor nutsbedrijven; die inkomstenbron wordt afgeschaft.

De gemeente Culemborg belegt op 4 februari een bijeenkomst waar belangstellenden kunnen meedenken over bezuinigingen en andere mogelijkheden meer inkomsten te genereren. Daarna is er de mogelijkheid via internet bij te dragen. Zelf onderzoeken burgemeester en wethouders ook de mogelijkheden en komen bij de zogeheten kadernota, kort voor de zomer, met een voorstel aan de gemeenteraad waarin de bijdragen van inwoners zijn meegenomen.

Onwil van het rijk

Veel gemeenten in Nederland kampen met de voortdurend uitdijende kosten van jeugdzorg en WMO en hebben dat via de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij het kabinet aangekaart. ,,Het is gewoon onwil van het rijk om het fatsoenlijk te financieren’’, zegt wethouder van financiën Collin Stolwijk (D66). ,,Er is onvoldoende vergoeding en tegelijkertijd een toenemende zorgvraag. Waar dat laatste door komt is nog niet helder. De analyse om te zien aan welke knoppen we kunnen draaien, zijn we nu volop aan het maken.”

De speelruimte op de gemeentebegroting is beperkt: een groot deel van de 81 miljoen die Culemborg dit jaar te besteden heeft, is niet of nauwelijks te beïnvloeden. ,,Tegen bijstandsgerechtigden kunnen we niet zeggen: ‘We keren een paar maandjes niet uit.’” Hoeveel precies op die manier vastligt, kan Stolwijk niet zeggen.

Pijnlijke keuzes

Wel noemt hij het beoogde bezuinigingsbedrag van 3 miljoen euro ‘veel’ op de Culemborgse begroting. ,,Dat gaan mensen voelen en merken, maar pijnlijke keuzes zijn nodig. Ik snap dat mensen bezorgd zijn en die zorg kan ik helaas niet wegnemen. Ik kan geen andere boodschap geven.”

De gemeente Culemborg is inmiddels in gesprek met organisaties die meer dan 50.000 euro subsidie ontvangen zoals theater De Fransche School, zwembad De Waterlinie, Museum Elisabeth Weeshuis, de bibliotheek, ELK Welzijn en het cultuurfonds.

Behalve kijken waar bezuinigd kan worden, beraadt Culemborg zich ook op de vraag hoe meer inkomsten te verwerven zijn. 

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht