Volledig scherm
© Mel Boas

Debat over voortzetting noodopvang Kamp van Zeist

De gemeentebesturen van Soest en Zeist weten nog niet of ze de noodopvang op het Kamp van Zeist na 1 maart willen verlengen. Het voortzetten van de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en inwoners.

Volledig scherm
Kaart van het militaire terrein Kamp van Zeist. Links het azc. In Hal 9 en Hal 10 van het voormalige MLM (luchtvaartmuseum) bevond zich de noodopvang. Het Detentiecentrum Zeist ligt grotendeels op Soester grondgebied. © Gemeente Zeist

Het contract liep vanaf 14 oktober 2015. Destijds is afgesproken dat tot uiterlijk 1 maart 2019 een noodopvang op het Kamp open zou blijven, maar ook dat elk anderhalf jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Op basis daarvan maken gemeenteraden een besluit over voortzetting.

De noodopvang is sinds 15 augustus 2016 voorlopig gesloten. Er komen tot nader order geen nieuwe vluchtelingen op Kamp van Zeist. Het aantal mensen, dat naar Nederland komt en asiel aanvraagt, is de laatste tijd sterk afgenomen.

Het COA heeft wel belang bij het verlengen van het contract. Het kan maar zo dat zich ineens weer meer mensen melden voor asiel in Nederland. In dat geval kan het COA snel schakelen en de noodopvang op Kamp van Zeist weer activeren. Het evaluatierapport wordt op korte termijn aangeboden aan de gemeenteraad.

Uit het vandaag openbaar gemaakte evaluatierapport van Soest blijkt dat iedereen - dorpsbewoners en betrokkenen - over het algemeen tevreden waren over de noodopvang. Het algemene beeld dat naar voren komt uit veel gesprekken en reacties uit het dorp is dat men het maximum van 1000 bewoners veel te veel vond ten opzichte van de 6000 inwoners van Soesterberg.

In de piektijd van april-mei 2016 was de balans echt scheef volgens de inwoners. Een aantal Soesterbergers liet weten positieve ervaringen te hebben met de vluchtelingen. Een aantal inwoners deed de aanbeveling om op scholen meer voorlichting te geven over wat het betekent vluc hteling te zijn. Het aantal incidenten waarbij de politie of opsporingsbeambten moesten optreden, was op de vingers van een hand te tellen.

Soest
De evaluatie wordt in Soest besproken in de zogeheten opiniërende raadsvergadering van 23 maart. Vervolgens komt er een avond waarin raadsleden met de samenleving van gedachten kunnen wisselen. Op basis van de uitkomsten van beide bijeenkomsten maakt het college van B en W een raadsbesluit over het verlengen van de bestuursovereenkomst. Dit raadsbesluit komt op de agenda van de raadsvergadering van 20 april.

Kamp van Zeist is in november 2015 in gebruik genomen. Op het hoogtepunt woonden er 517 asielzoekers. Op hetzelfde terrein bevindt zich een asielzoekerscentrum, dat nog steeds open is.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht