Volledig scherm
De Nedereindse Plas vanuit de lucht, met rechtsboven Nieuwegein en de witte kunstskibaan op de Nedereindseberg. Het linker deel van de plas is nu gesaneerd, voor het rechter. © Jos Poulissen

Deel 1 sanering Nedereindse Plas is klaar

Recreatie Midden-Nederland (RMN) wil onderzoeken of en zo ja in welke vorm waterrecreatie mogelijk is in de Nedereindse Plas, nu de sanering van de westelijke plas is voltooid.

Daarover voert het schap binnenkort besprekingen met de gemeente Utrecht, die eigenaar is van de plassen en het omringende terrein. Dat zegt projecleider Jeroen Woudenberg van RMN. Hij hoopt dat nog dit jaar duidelijk wordt welke rol het recreatiegebied krijgt, zodat het in de zomer van 2018 daarvoor opengesteld kan worden. Woudenberg tekent erbij aan dat waterrecreatie niet per se zwemmen betekent.

Aannemer Ballast Nedam heeft de sanering van de westelijke plas eind vorig maand opgeleverd. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), die toezicht houdt op bodemverontreinigingen, moet nog zijn definitieve fiat geven aan de uitvoering van de sanering

Touwtrekken
Gebeurt dit, dan komt daarmee een einde aan twintig jaar touwtrekken over de oorspronkelijke zandafgraving en afvalstortplaats, vroeger bekend als De Put van Weber. In 1995 werd de plas die net als zwemwater was geopend, halsoverkop gesloten, toen onder water scherpe uitsteeksels waren aangetroffen en het talud instabiel bleek. Het afval dat jarenlang in de plas was gestort, leek te kunnen schuiven. Daarin bevond zich behalve sloopafval een mêlee aan chemisch afval. Omwonenden meldden in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw nachtelijke ongecontroleerde afvaltransporten naar de plas. Er zou ook radioactief ziekenhuisafval zijn gedumpt.

In 2008 mislukte een eerste saneringspoging om het afval met een laag grond af te dekken, doordat deze wegzakte naar de bodem van de plas. In 2010 probeerde Ballast Nedam het met folie. Dit kwam echter al snel bovendrijven door gasbellen uit het afval.

Quote

Het is zeker niet zonneklaar dat er gezwommen kan gaan worden

Jeroen Woudenberg

De gemeente Utrecht en de aannemer raakten in een juridische strijd verwikkeld. Die leidde ertoe dat de aannemer de klus in september vorig jaar hervatte en nu dus alsnog heeft afgerond. Het folie is voorzien van ventielen om gas te laten ontsnappen en bovendien afgedekt met een dikke laag klei.

De bedoeling is dat binnenkort ook de oostelijke Nedereindse Plas wordt gesaneerd. Utrecht studeert volgens woordvoerder Maud Bredero nog op de saneringsvarianten.

Over het toekomstige gebruik van het gebied staat volgens haar nog niets vast. ,,Het is wel altijd de bedoeling geweest dit te gebruiken voor waterrecreatie. Of dat ook gebeurt, hangt af van de saneringsmethode en een risicocalculatie van diverse omstandigheden. Het kan nog alle kanten op en het is zeker niet zonneklaar dat er gezwommen kan gaan worden.'' 

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht