Volledig scherm
Bewoners van de Schepenbuurt zijn boos dat het fietspad onder het nieuwe spoorwegviaduct nog steeds dicht is en het is de vraag of die in de toekomst ooit nog open gaat. © Marnix Schmidt

Fietsen over de Cartesiusweg: te smal, te druk, te gevaarlijk

De vierbaans Cartesiusweg in Utrecht vormt al jaren een groot obstakel voor bewoners van de Schepenbuurt. Hun geduld is op, zeker nu een vrijliggend fietspad onder een pas verbreed viaduct onzeker is.

Vraag omwonenden met kinderen naar de verkeersveiligheid rond de Cartesiusweg en er klinken diepe zuchten. Zeker als het gaat over fietsen onder het spoorviaduct. ,,Het is verschrikkelijk’’, zegt vader Elia Papilaja. ,,Auto’s rijden rakelings langs fietsers. Zeker tijdens de donkere, koude  dagen. Er hoeft maar iets te gebeuren en je ligt op de rijbaan.’’

Slapeloze nachten

Rianne Bakker liet haar zoon zelfs een half jaar niet naar school fietsen. De enige andere ontsluitingsweg van de Schepenbuurt was afgesloten, waardoor ze onder het viaduct móesten, en dat vond zijn moeder te gevaarlijk. Haar oudere dochter hoeft er gelukkig niet onderdoor als ze de sportclub gaat. ,,Ik zou er slapeloze nachten van hebben.’’

De Schepenbuurt ligt ingeklemd tussen de Cartesiusweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en het spoor tussen Utrecht- Woerden. De Cartesiusweg is een vierbaansweg en maakt deel uit van de binnenring Utrecht. Er passeren duizenden auto’s per dag die vaak harder rijden dan de maximumsnelheid van 50.

In 2012 constateerde Veilig Verkeer Nederland al dat de Cartesiusweg oogt als een snelweg. ‘Oudere kinderen hebben bij het verlaten van de buurt begeleiding nodig’, analyseerde de organisatie. ‘Men zit binnen de wijk als het ware gevangen zonder enige voorziening.’ Aanbevolen werd om snel maatregelen te nemen.

Quote

Men zit binnen de wijk als het ware gevangen zonder enige voorzie­ning

Veilig Verkeer Nederland

Sindsdien is niets gebeurd, constateert Roos de Haan ontsteld. Ze is inwoner van de Schepenbuurt en lid van de wijkraad West. ,,In de Schepenbuurt hebben we alleen een pleintje en een brievenbus. Voor alles moeten we de Cartesiusweg over. Het is onze voor- en achterdeur. Ik weet zeker: als we Oog in Al hadden geheten, had de gemeente allang maatregelen genomen.’’

Ter hoogte van de buurt oversteken vinden veel buurtbewoners te gevaarlijk. Veel mensen kiezen de kruising met verkeerslichten aan de andere kant van het spoorviaduct. Het fietspad ligt er pal naast de rijbaan, waardoor de auto’s op een paar centimeter afstand van de fietsers rijden. En door werkzaamheden aan het viaduct hebben fietsers nu nog minder ruimte.

Teleurstelling

Verbetering leek aanstaande. Het viaduct werd dit jaar verbreed vanwege de spoorverbreding. Een extra onderdoorgang zou meer ruimte creëren voor fietsers, bleek uit een plaatje van de aannemer. Maar nu het viaduct bijna klaar is, wacht de Schepenbuurt een teleurstelling. Er komt voorlopig geen breder fietspad.

Tot eind dit jaar is de aannemer bezig met afrondende werkzaamheden, legt de gemeente Utrecht desgevraagd uit. En volgend jaar gaat energiebedrijf Eneco er een oude leiding weghalen. En later, als de Cartesiusweg wordt omgebouwd tot een zogeheten Stadsboulevard, bekijkt de gemeente of de fietsers en voetgangers meer ruimte kunnen krijgen.

Quote

Sinds 2014 zijn er bijeenkom­sten over, maar ik heb nog steeds geen tekeningen gezien van de kruising. De Schepen­buurt wordt steeds met zoethouder­tjes gesust

De Haan, bewoonster

Bewoner De Haan heeft veel contact gehad met projectleiders en ambtenaren. Smalend spreekt ze van een ‘nepviaduct’. ,,De gemeente heeft meer dan twintig mails ontvangen uit de buurt, maar het blijft doormodderen.  Werkzaamheden worden niet op elkaar afgestemd. Utrecht zegt een fietsstad te willen zijn, maar wij merken er niets van.’’ Een gesprek deze week met verkeerswethouder Lot van Hooijdonk heeft haar zorgen niet weggenomen.

De gemeente zegt dat vrijdag ter plekke is bekeken hoe het veiligheidsgevoel verbeterd kan worden. Uitkomst is dat over twee weken betonnen barrières worden geplaatst tussen het wegdek en fietspad. 

Omwonenden hadden de hoop gericht op de grondige aanpassing van de weg, die de gemeente onder de noemer Stadsboulevard al jaren voorbereidt. Vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan om specifiek de oversteekbaarheid van de Cartesiusweg ter hoogte van de Schepenbuurt te verbeteren. De Haan heeft er steeds minder vertrouwen in. ,,Sinds 2014 zijn er bijeenkomsten over, maar ik heb nog steeds geen tekeningen gezien van de kruising. De Schepenbuurt wordt steeds met zoethoudertjes gesust.’’

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht