Gestolen ambtsketen burgemeester Zeist glanst weer als vanouds

VideoDe kranten stonden er in 1963 vol van: de diefstal van de ambtsketen van de burgemeester van Zeist, Korthals Altes. Twee weken later werd de ambtsketen zwaar beschadigd terugbezorgd door de berouwvolle dader. Maar de gemeenteraad had net een dag eerder besloten 3.000 gulden uit te geven aan de nieuwe, huidige ambtsketen. Na een grondige restauratie ligt de oude ambtsketen er weer glanzend bij.

Tot aan 2012 lag de oude ambtsketen, of wat ervan restte, in een hoekje van het gemeentelijk archief te verstoffen. Den Dolder vierde dat jaar het eeuwfeest en er werd een historische raadsvergadering nagespeeld. Toenmalig gemeentearchivaris Pierre Rhoen kwam op een idee: bij een historische vergadering waarbij de burgemeester zelfs in uniform verscheen, hoorde een bijbehorende ambtsketen. „Met ijzerdraad knoopte ik alle schakels weer zo goed en zo kwaad aan elkaar. De ambtsketen hield de vergadering vol.”

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht