Volledig scherm
ultuurhuis Schoneveld in Houten-Zuid. © William Hoogteyling

Houtense politiek piekert niet over sloop cultuurhuis Schoneveld

Het lijkt uitgesloten dat cultuurhuis Schoneveld in Houten-Zuid wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van zo’n 60 woningen.

Alle politieke partijen in de Houtense gemeenteraad zien het liefst gebeuren dat het kapotte dak zo snel mogelijk wordt gerepareerd en het cultuurhuis gewoon in bedrijf blijft als ‘huiskamer’ van de wijk. Hierin vinden onder meer welzijnswerk, muziekschool, peuterspeelzaalwerk, dagopvang voor gehandicapten en de bibliotheek elkaar.

Toch wordt het finale besluit hierover pas genomen door de nieuwe gemeenteraad, die aantreedt na de raadsverkiezingen van 21 maart. Dat besloot - in meerderheid - de Houtense gemeenteraad gisteravond.

Second opinion

De raad wil dat er eerst nog een second opinion komt over de omvang van de schade aan het dak, de beste wijze waarop die gerepareerd kan worden, en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Mocht blijken dat deze onverhoopt veel hoger uitvallen dan nu gedacht, moet een ander besluit alsnog genomen kunnen worden.

Het college van burgemeester en wethouders gaat op basis van een eerder gehouden quick scan uit van ongeveer 1,5 miljoen euro voor reparatie van het kapotte dak. Een bedrag dat zo hoog is, dat slopen en vervangende woningbouw ook als een optie wordt gezien. De gebruikers van Schoneveld moeten in dat geval elders worden gehuisvest.

Naar de mening van b en w moest de ‘oude’ gemeenteraad zó vlak voor de verkiezingen en in campagnetijd zo’n verstrekkend besluit - slopen of renoveren - niet meer nemen. Maar de raad heeft hiermee nu toch zijn unanieme voorkeur voor reparatie uitgesproken.

Bouwfout

De oppositiepartijen ITH, SGP, ChristenUnie en GroenLinks wilden vanavond al definitief  besluiten tot reparatie van het dak, zodat er vóór de verkiezingen al 100 procent duidelijkheid komt voor de gebruikers van Schoneveld. Die hebben de afgelopen maanden actiegevoerd voor behoud van het cultuurhuis dat in 2010 werd opgeleverd. Er blijkt destijds een ernstige bouwfout gemaakt te zijn, die dit jaar nog verholpen moet worden om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Volgens wethouder Jocko Rensen kan de noodzakelijke verbouwing in mei starten. Dan zijn ook de aanvullende onderzoeken en de second opinion gedaan, zodat er aan de zorgvuldigheid van het dan definitief door de nieuwe gemeenteraad te nemen besluit niet getwijfeld hoeft te worden. 

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht