Volledig scherm
Wim Boesten, voorzitter van de WBL, is verheugd over de beslissing van de provincie. © William Hoogteyling

IJsselstein mag bedrijventerrein niet uitbreiden naar Lage Dijk

Het bedrijventerrein De Kroon mag niet uitbreiden buiten de rode contouren. Bovendien moet het gebied Lage Dijk-Klaphek ten zuiden van IJsselstein worden aangewezen als cultuurhistorisch gebied.

Dat heeft de provincie Utrecht bepaald bij de tweede herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). De PRS is opgesteld voor de periode 2013-2028 en wordt om de paar jaar herzien. In de PRS bepaalt de provincie waar gebouwd mag worden buiten de bebouwde kom. De gemeente IJsselstein had gevraagd om een uitbreiding van het bedrijventerrein met twee hectare buiten de bebouwde kom, omdat dit volgens de gemeente niet binnen de bebouwde kom gerealiseerd zou kunnen worden. 

Verschillende instanties hebben bezwaar gemaakt tegen dit voornemen, waaronder de Historische Kring IJsselstein en de Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL). Zij vinden dat de uitbreiding wel degelijk mogelijk was binnen de bebouwde kom en dat het dus onnodig zou zijn om het gebied Lage Dijk-Klaphek aan te tasten. De provincie heeft hen nu in het gelijk gesteld en vindt ook dat de uitbreiding van het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom mogelijk is. 

Bovendien gaf de provincie aan het eens te zijn met de WBL dat het gebied bijzondere waarden heeft. Daarom wil de provincie met de WBL en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bekijken hoe deze waarden versterkt en meer zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Verheugd

Wim Boesten, voorzitter van de WBL, is verheugd over de beslissing van de provincie en legt uit waarom het gebied cultuurhistorisch van groot belang is: “Het gebied is om meerdere redenen een pareltje. Zo is het gebied de oorsprong van de Hollandse IJssel en loopt er een oude veenstroom van de Enge IJssel naar de Lopiker Wetering. En daarnaast zijn er aanwijzingen dat het gebied destijds bewoond werd door de Romeinen.”

Het gebied heeft nu nog geen bestemming, waardoor bebouwing mogelijk is. Wanneer het gebied de status ‘cultuurhistorisch gebied’ krijgt, is bebouwing definitief van de baan. Momenteel zijn in het gebied alleen agrarische bedrijven actief. En als het aan Boesten ligt, blijft dit zo: “Als WBL zien we agrariërs als cultuurbehoeders van het landschap.”

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht