Volledig scherm
De kinderopvang aan de Televisiebaan in IJsselstein. Inzet: de opgestapte wethouder Anastasia van der Lugt. © Marnix Schmidt / William Hoogteyling

IJsselsteinse VVD-wethouder stapt op na rel kinderdagverblijf

De IJsselsteinse VVD-wethouder Anastasia van der Lugt stapt op. Van der Lugt lag zwaar onder vuur omdat ze zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling.

In de commissie Bestuur van de gemeenteraad werd afgelopen donderdag zware kritiek geuit op de handelswijze van Van der Lugt bij de activiteiten van kinderopvang Kaatjes Kameraadjes, waar ze vóór haar wethouderschap bestuurder was. Partijen hadden onder meer kritiek op de gehanteerde arbeidscontracten en de in hun ogen soms onverantwoorde wijze waarop met kinderen werd omgegaan. De wethouder kreeg ook verwijten omdat ze een kritische ouder beschuldigde van smaad en laster en eiste dat die daarmee stopte op straffe van een dwangsom.

Extern onderzoek

Inmiddels is een extern onderzoek afgerond naar de vraag of Van der Lugt haar bedrijf voldoende op afstand had gezet, nadat ze wethouder werd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn nog niet naar buiten gebracht. 

De fractie van de VVD zegt in een verklaring de beslissing van Van der Lugt te begrijpen en te respecteren. De ontstane commotie rond het op afstand zetten van haar kinderdagverblijf deed politiek IJsselstein geen goed, aldus fractievoorzitter Saskia van Dijk: „Met het vertrek van Anastasia verliest de VVD IJsselstein een betrokken en bevlogen wethouder. Haar vertrek dwingt respect af. Wij vinden het moedig dat Anastasia in het belang van IJsselstein haar portefeuille ter beschikking stelt.”

Van Dijk vindt ook dat Van der Lugt in de commissie Bestuur is terechtgesteld zonder wederhoor. Cynisch zegt ze: ,,Ik wist niet dat we zoveel rechters in ons midden hadden.”

Van Dijk vindt het jammer dat het rapport, aangevraagd door haar eigen partij, waarin werd beoordeeld of Van der Lugt haar bedrijfsmatige activiteiten rond kinderopvang voldoende op afstand had gezet, niet op tijd gereed was voor de commissievergadering. ,,Dat had de discussie misschien vergemakkelijkt. Nu is de inhoud van het rapport na de commotie van donderdag niet meer relevant.” 

Mening vormen

Edwin Tas (CDA) deelt deze laatste mening niet. ,,Ik vind de uitkomst van het rapport nog wel degelijk relevant. Ik had graag zelf een mening daarover gevormd. Ik vind het jammer dat Van der Lugt zich nu niet meer kan verdedigen, zodat we zelf een objectief oordeel hadden kunnen vormen.” 

Ook Els Kooij (ChristenUnie) schort haar mening op totdat ze de uitkomsten van het rapport kent. Ze verwacht dat de politiek nog veel van het rapport kan leren. ,,Bijvoorbeeld of de integriteitstoets werkt, maar ook of Van der Lugt het wel of niet goed heeft gedaan.” Daarnaast helpt het om een compleet beeld te krijgen. ,,Nu hebben zowel ouders en personeel als Van der Lugt het gevoel dat hen onrecht wordt aangedaan.” 

Paul Nieveen van Dijkum, fractievoorzitter van de PvdA, had ook graag de uitkomsten van het onderzoek willen afwachten. Hij verbaasde zich er afgelopen donderdag over dat noch de coalitiepartijen (VVD en LDIJ) noch de burgemeester Van der Lugt vol verdedigden. ,,Ook Van der Lugt zelf heeft niet echt iets ter verdediging gedaan. Bovendien heeft noch zij, noch burgemeester Patrick van Domburg aan damage control gedaan.” 

Ook het uitblijven van openbaarheid rond het rapport verbaast hem: ,,Nu wek je impliciet de indruk dat er iets aan de hand is met de uitkomsten. Daarom is het beter open kaart te spelen.”

Opvolger

Het is nog niet bekend wie Van der Lugt opvolgt als wethouder. De VVD IJsselstein gaat met zorgvuldigheid op zoek naar opvolging zodat het college weer op sterkte komt. Anastasia van der Lugt was sinds 2010 raadslid en sinds 2015 fractievoorzitter voor de VVD in IJsselstein. Sinds 7 juni dit jaar was zij wethouder.

In samenwerking met indebuurt Utrecht

Utrecht